Allemansrätten

Allemansrätten ger oss stora möjligheter i naturen – men vi måste visa hänsyn. Detta innebär allemansrätten:

Allemansrätt för nybörjare

Naturen betyder mycket för svenskarna. I Sverige får alla vara i naturen, även på områden som någon annan äger. Det heter Allemansrätt och är en viktig del i den svenska kulturen. Allemansrätten betyder också att vi måste visa hänsyn i naturen. Vi måste vara försiktiga och inte störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger. Det är många regler som gäller i naturen. Den som bryter mot reglerna kan straffas.

naturreservat symbolEn del områden med särskilt viktig natur kallas Nationalpark eller Naturreservat. Där gäller hårdare regler. Det här märket finns på skyltar och på träd eller stolpar vid sådana områden. På anslagstavlor kan man läsa vilka regler som gäller.

Det här får du göra

 • Du får gå, cykla och rida och vara nästan överallt i naturen, men inte för nära boningshus. Om du öppnar en grind måste du stänga den bakom dig.
 • Du får gå, cykla och rida på privata vägar.
 • Du får tälta en natt. Vill du tälta längre tid måste du fråga den som äger marken.
 • Du får bada, åka båt och gå iland, men inte nära boningshus.
 • Du får plocka blommor, bär och svamp för eget behov.
 • Du får fiska med metspö och kastspö utmed kusten och i de fem största sjöarna (Mälaren, Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i landskapet Jämtland).
 • Du får göra en liten eld om du är försiktig. Elda inte direkt på berget, då spricker det. Det är bäst att elda där det finns en särskild grop för eldning. På sommaren är det ofta förbjudet att elda, kolla med din kommun. Du får alltid lov att använda ditt spritkök.  

Det här får du inte göra 

 • Du får inte passera över tomter, trädgårdar, planteringar eller odlad mark, till exempel åkrar.
 • Du får inte köra bil, motorcykel eller moped i naturen. Du får inte heller köra på stigar, parkvägar eller motionsspår.
 • Du får inte elda om det är mycket torrt väder eller blåser hårt. Då kan elden sprida sig. 
 • Du får inte ta eller skada träd och buskar. 
 • Du får inte ta frukt, bär, grönsaker eller något annat som växer i trädgårdar, planteringar eller på åkrar.
 • Du får inte lämna kvar eller kasta något skräp. Burkar, glas, plast och annat skräp är fult, och kan också skada djur och människor. Använd sopmajorna eller ta med skräpet hem.
 • Du får inte jaga, störa eller skada djur. Det är också förbjudet att ta fågelägg eller röra djurens bon eller ungar.
 • Du får inte fiska utan tillstånd i sjöar eller vattendrag. Du behöver inte tillstånd för att fiska med metspö, kastspö eller liknande i Sveriges fem största sjöar och vid kusten.
 • Du får inte ha hunden lös i naturen under tiden 1 mars – 20 augusti. Då har djuren ungar. En lös hund kan skrämma eller skada djuren. Det är bäst att alltid ha hunden kopplad i naturen.

Elda med måtta

Under sommaren är det ofta eldningsförbud. Då är risken för skogsbrand stor, och du får inte göra upp eld ens i lägerplatsernas eldstäder. På turistbyrån och hos kanotuthyraren får du veta om det är eldningsförbud. Men även annars kan det vara risk för brand. Ta med ett litet fältkök. Det får du alltid använda.

Om du ändå måste elda med grill, välj en bra plats med stenig eller grusig mark utan växtlighet intill och se till att ha vatten att släcka med. Se upp med vind som kan föra in gnistor över skogen. Låt elden brinna ut och släck glöden noga med vatten. Elda inte direkt på berget, det spricker sönder! Lägg inte folieförpackningar och annat obrännbart i elden, det blir kvar som skräp.

Grenar, kvistar och kottar på marken får du plocka som bränsle. Men du får inte ta näver eller på annat sätt skada växande träd. Du får använda vrakved du hittar på ön, det finns ofta i de blåsiga vikarna på västsidan ön.

Skyddad natur och kräftpest

Vissa platser med särskilt känsligt fågelliv är skyddade som fågelskyddsområden. Där är det förbjudet att gå iland och att vistas i närheten. Skyltar visar vilken period som skyddet gäller.

Även på andra platser kan allemansrätten inskränkas genom särskilda regler, t ex inom strandskyddsområde eller i nationalparker och naturreservat. I sådana områden är det ofta förbjudet att göra upp eld eller tälta.

För att hindra spridning av kräftpest är det viktigt att kanot och annan utrustning hinner torka ordentligt innan den flyttas från ett vatten till ett annat.

Lämna lägerplatsen utan spår

Övernatta i första hand på iordningställda lägerplatser. Där finns eldstad, sopkärl och torrtoalett. Välj annars en plats där du inte riskerar att störa dem som bor i närheten. Längre än något dygn bör du inte stanna på samma plats utan lov från markägaren. Större grupper bör alltid fråga om lov, också för en enda natt. Lämna lägerplatsen utan spår. Ta med allt skräp. Lägg inga soppåsar invid överfulla sopkärl. Då sprider djuren omkring skräpet. Använd lägerplatsens toaletter. Gräv annars en grop och täck över ordentligt. Ta därför med en liten spade i kanoten/kajaken.

Var varsam också på land

Passera inte över tomt eller åkrar om du måste bära eller dra kanoten mellan vattendrag. Stäng grindar efter dig. Respektera skyltar som förbjuder bilåkning på enskilda vägar om du ska köra ned kanoten/kajaken till vattnet. Och fråga markägaren om lov innan du ställer upp bilen eller husvagnen över natten vid en enskild väg.

Organiserat friluftsliv

Organiserat friluftsliv som exempelvis naturturism är möjligt tack vare allemansrätten. Allemansrätten är knuten till den enskilde individen, inte till grupper. Därför har arrangörer av organiserade aktiviteter i naturen ett särskilt ansvar.

Detaljerad information och konkreta exempel

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *