Väderöarna naturreservat – översikt fågelskydd och regler

Väderöarna har blivit naturreservat. Här kan du se vilka öar som öppnades och vad som gäller för reservatet sedan 1 maj 2011.

Nyheter vid reservatbildningen:

  • 13 öar öppnas
  • Väderöbod blir mer öppet
  • Året runt-skyddet försvinner: stora delar av Norra ögruppen blir tillgänglig för första gången på decennier
  • Fågel- och sälskydd slås ihop till en datumperiod.
  • Skyddsavståndet ändras till 100 meter.
  • Passage genom skyddat område är inte längre tillåten
  • Tältning är tillåten i reservatet
  • Området vid samhället på Storö är inte naturreservat
  • Skriv ut pdf med uppdaterad karta för Väderöarna

13 öar har öppnats och delar av Väderöbod

De gamla fågelskyddsområdena har upphävts för Tallriken, Stora och Lilla Björnen, Skruskär, Stora och Lilla Rockskär, Stora och Lilla Gråbenskär, Ramnöskären, Stångholmen, Rörskär och Lyngöskäret. Från och med 1 maj 2011 är det alltså tillåtet att gå iland på dessa öar när som helst under året. Flera av öarna ligger runt Hamnerö, som nu blir en liten skärgård att paddla runt i. Dessutom har det gamla fågelskyddsområdet vid Väderöbod upphävts i anslutning till den bebyggda delen av ön (dvs södra halvan av ön).

Åretrunt-skyddet försvinner – en hel skärgårdsdel öppnas

Stora delar av Norra Väderöarna har hittills varit skyddade hela året. Nu kortas perioden till att vara samma för alla skyddsöar i reservatet.

Förbudstid 1 april – 15 augusti

Tillträdesförbudet gäller under tiden 1 april – 15 augusti för alla öar med fågel- och sälskydd. (Tidigare gällde tillträdesförbudet hela året i Norra Väderöarna och 1 april – 31 juli i Södra Väderöarna och för Väderöbod.)

Mer info nedanför bilden!

Väderöarna karta fågelskydd naturreservat

Väderöarna karta fågel- och sälskydd naturreservat

100 meter zon för alla öar med fågel- och sälskydd

Zonen med tillträdesförbud är 100 meter från strand för alla öar med fågel- och sälskydd. Söder om Torsö samt söder och öster om Stora Plogjärnet är dock zonen mindre än 100 m från land för att möjliggöra passage. Öster om Måkholmen är zonen mindre än 100 m från land för att inte omfatta Hamnerö. Sydöstra delen av Väderöbod omfattas inte av fågel- och sälskyddet. (Tidigare var zonerna för de flesta öarna 50 m. Endast öarna längst i nordväst hade 100 m skyddszon.)

Passage genom områdena är förbjudet

Passage genom 100-m-zonen är förbjuden under skyddsperioden.
(Tidigare var passage utan uppehåll tillåten genom zonerna.)

Skyltar

På öar som omfattas av fågel- och sälskydd kommer de gamla skyltarna att bytas ut successivt. Under sommaren 2011 kommer inte alla skyltar att ha rätt text, men de nya reglerna gäller. På öppnade öar har förbudsskylten tagits ner.

Sjökort

Här kan du skriva ut en pdf med uppdaterad karta över Väderöarna.
De nya fågel- och sälskyddsområdena är inte markerade i 2011 års sjökort, men kommer med i kommande sjökort.

Källa: Länsstyrelsens projektansvarige för bildandet av reservatet, Tord Wennerblom. Reservatet sköts sedan det bildades av personal från Kosterhavets nationalpark.

Läsa mera:

En tanke kring ”Väderöarna naturreservat – översikt fågelskydd och regler

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *