Hamburgsundsfärjan blir eldriven

Idag 23 oktober är färjan ur trafik för svetsarbeten. Lindriften upphör och färjan ska istället drivas med el som är mer miljövänligt.

Hamburgsundsfärjan går mellan Hamburgsund och Hamburgö, över den inre farleden vid Hamburgsund. Hittills har färjan varit lindragen men blir nu eldriven, med elkabel på botten. Detta bör underlätta passage för övriga vattenburna farkoster.

Klockan 8-16 idag ersätts fordonsfärjan med passagerarbåt för att utföra svetsarbeten och intrimning av eldriften. Leden kan komma att stängas av ett antal timmar andra dagar också när intrimning sker.

Förändringen till eldrift är ett led i Trafikverkets miljöarbete. Driften kommer att testas under november och nästa steg blir att införa eldrift på fler färjelinjer.

Hamburgsundsfärjan Hamburgsundsleden

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *