Etikettarkiv: fyrhistoria

Fyrar i Västerbotten – ny skrift

Fyrplatser i Västerbotten är huvudnumret i senaste utgåvan av tidskriften Västerbotten. På 70 välfyllda sidor presenteras mängder av fyrhistora. Läs boken här.

Fyr i lys - fyrar i västerbottenBoken Fyr i lys – kustliga stycken landstiger vid ett antal fyrar och fyrplatser från Pite-Rönnskär i norr till kassunfyren Sydostbrotten i söder: i Ratan, på Holmöarna och vid Nordmalingsfjärden. Varje kapitel har en egen skribent, och  kapitlen har olika inriktning. Ibland rör det sig om fyrteknik, ibland handlar det om människorna vid fyren, ibland om företeelser i dess närhet. Och kapitlet Bjuröklubb berättar om när kriget kom dit 1916. 

Fyrar har funnits i Sverige sedan 1500-talet. Länge var Örskärs fyr i nordöstra
Uppland, cirka 2 mil norr om Öregrund landets nordligaste, ända fram till 1760 när en vippfyr byggdes på Holmögadd. Under de följande två seklerna har det byggts stora och små fyrar vid den västerbottniska kusten.

Några olika delar i boken:

  • Fyren på Holmögadd ligger mitt emellan Umeå och Vasa, och har visat sjöfarare vägen ända sedan 1853. Den blev också Sveriges sista bemannade fyr. I mars 2003 var det 150 år sedan Holmögadd byggdes, och då avmannades den. Kapitlet intervjuar en av fyrvaktarna under hans sista arbetspass vid fyren.
  • Heidenstammaren Pite-Rönnskär är med sina 37 meter Heidenstams högsta. Därtill är den både äldst och yngst! Kapitlet beskriver hur fyren räddades kvar.
  • På sidan 69 hittar du länkar till västerbottniska fyrhemsidor och tips på vidare läsning.
  • I Nära notiser berättar Håkan Karlsson om Holmöspelet, en föreställning med
    historiska förtecken på en plats där fyrarna spelat stor roll.

Här kan du läsa boken

  • Läsa boken som pdf. Det är också tillåtet att spara den till din dator därifrån.
  • Läsa den i handen: Skriften kan beställas från Västerbottens museum, telefon 090-17 18 01 eller via epost till redaktören ola.kellgren[@]vbm.se

Västerbotten produceras av Västerbottens museum och utkommer fyra gånger per år, och binds vid årets slut in som årsbok. Vanligtvis är varje nummer tematiskt sammanhållet.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...