Måskär

0

Måskär är en ö längst ut i väst i Kosterskärgården. Södra delen av ön är helt underbar för en paddlare, med smala rännor och en vacker gnejslagun. Dyning och gnejslagun Måskär ligger i västra ytterkanten av Kosterskärgården, och har bara öppet hav väst om sig. Här får vågor och dyning fritt spelrum. Östsidan Måskär är obruten […]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...