Isättningsplatser Lysekil

Iläggningsplatser paddling för Lysekil med omnejd. Platser för isättning av kajak vinter och sommar, inklusive skyltbeskrivning.

På vår, vinter och höst är det lätt att sjösätta mitt inne i Lysekil och använda badplatserna. På sommaren är det svårare. Dels på grund av lapplisor som jobbar på provision, dels för att badplatserna är populära. Då rekommenderas sjösättningsplatserna utanför Lysekil istället.

Sommar

Fiskebäcksvik utanför Lysekil. Detta är en badplats cirka en mil norr om Lysekil. Följ skyltar Fiskebäcksvik. Viken ligger nära raffinaderiet och vetter åt väster så du kommer rätt ut bland skärgårdsöarna. Här ligger också lotsstationen. Kör ner till vändplanen och lasta ur till stranden. Kör sedan upp en bit längs vägen igen och parkera inne bland valfria tallar. Här går att stå i flera dagar. Det går att sjösätta hela dagen, men var gärna ute tidigt på morgonen eller sen eftermiddag om ni är många.

Siviks camping med bred strand. Nås via skyltar på Lysekils infartsväg. På västsidan Lysekil, bra utgångspunkt för Kornöpaddling eller paddling norrut. Campingen är Nautopps bas för uthyrning. Bor du på campingen är det en perfekt utgångspunkt och parkering. Bor du inte här är det tidsbegränsad parkering som betalas i campingens kassa, och några 100 meter att bära kajaken (bom). Kanske kan man köpa längre parkeringstid i campingens butik?

Valbodalens båthamn i centrala Lysekil. Du hittar alltid någon parkeringsplats, den är gratis och du kan stå länge. Sjösättning kan vara lite knöligare. Du får sjösätta antingen från pontonbryggans norra sida eller från båtslipen. Dessa finns vid tredje eller fjärde vägen till vänster när du kört in på hamnområdet. Bilen parkeras bäst på första avtagsvägen till vänster efter avlastning.

Trälebergs kile. Naturreservat/skyddsområde inuti långgrund fjord strax norr om Lysekil. Fågelområde. Följ skyltar Träleberg från Lysekils infartsväg, kort efter färjan på väg mot Lysekil. Här finns en camping med strand som kan fungera som startplats. Blandade parkeringsmöjligheter. Avgift? Hör med campingen om möjlighet att köra hela vägen ner till stranden, och parkering.

Gullmarsbaden. Ytterligare en camping och badstrand. På väg in till Lysekil ta vänster i rondellen och sedan första höger. Härifrån paddlar du i Gullmaren och en lagom lång tur snett över fjorden till Fiskebäckskil med omnejd, eller en längre tur runt Skaftö. Gullmarsbaden har lång strand och fritidsstugor strax ovanför. Det kan alltså vara blandade parkeringsmöjligheter. Bom och vändplan nära vattnet.

Pinnevik. Centrala Lysekil. Rekommenderas bara för kvällsturer sommartid. Parkeringen kostar 10 kr/timmen fram till kl. 18 och man får max stå där i 1 dygn. Stranden är dagtid full av småbarn och glassförsäljning. Mer information på Vår och höst nedan.

Långeviks badplats i centrala Lysekil. Kan fungera sommartid om man är enstaka kajak, eller använder kvällstid. Mer information på Vår och höst nedan.

Vår och höst

Pinnevik: Lysekils mesta turistbadstrand och perfekt belägen för paddling; längst ut på Lysekils näs. Du kan välja mellan att paddla i Gullmaren eller på fem minuter vara ute på havssidan, genom Stångholmesund. Stor parkering 20 meter från vattnet. På offseason är detta en perfekt startplats med gratis parkering, där en hel grupp kan parkera. 

Långeviks badplats: Badplatsen ligger på Lysekils västsida och är bra startplats för Kornöpaddling. Själva badplatsen är spärrad med bom. Man använder parkeringen uppe vid gatan och bär sedan kajaken 10 minuter nerför backen till badplatsen. Parkeringen kan vara full sommartid. Möjligen parkeringsavgift på sommaren. Följ skyltar Lysekils sjukhus i första rondellen inne i stan. När du passerat Gullmarsskolan ta första höger och parkera.

 • Valbodalens båthamn  (se Sommar för detaljer på dessa)
 • Trälebergs kile i Brofjorden
 • Siviks camping vid Lysekil
 • Fiskebäcksvik utanför Lysekil
 • Gullmarsbaden vid Lysekil

Vinter

Det är inte många vintrar Lysekil får is, men blir det rejäl vinter får även Lysekil is. Då mycket kortare period än de flesta orter. Vintern 2010/11 paddlade vi hela december och valda dagar i januari. Någon gång i februari var det isfritt hav igen även om vikar fortfarande hade is. I mars släppte det överallt. Använd gärna Kajakrapportens israpporter för att hålla dig uppdaterad.

För mer information än nedan om respektive isättningsplats, se ”Sommar” eller ”Vår och höst”.

 • Pinnevik. Långgrund badvik så här kan det frysa till då och då om det är kall vinter. Viken vetter mot ost, och på riktigt kalla dagar (-10) blåser det ofta ostvindar. Är det isfritt håller vinden viken isfri. Ligger det isflak i fjorden eller i viken skyfflas isen in i viken. Efter storm kan isflak ha staplats lite här. Mitt i vintern får man ta kajaken ut på isen och sjösätta i vattenkanten. Viken är inte mer än lårdjup som mest. Parkering nära stranden.
 • Valbodalens båthamn. Ingen strand, sjösättning från båtslip eller pontonbrygga. Hamnen inklusive båtslipen fryser till om det är rejäl vinter. Pontonen håller sig isfri nästan hela vintern. Hela Valbodalen igenfrusen några veckor våren 2011. Bra parkeringsmöjligheter. Man kan köra ända fram till sjösättningsplatserna.
 • Siviks camping. Viken blir ispackad vintertid, men det dröjer innan isen lägger sig här. Vetter mot sydväst/syd. Långgrund vik.
 • Fiskebäcksviks badplats. Ett säkert kort vintertid tack vare att lotsstationen ligger här (ränna) och grannen raffinaderiet som gör vattnet varmare. Den sista vägen till stranden är smal, med lång nedförsbacke. Den kan vara lite snöig och isig men vintersköts tack vare lotsstationen. Använd gärna vändplanen för parkering, se bara till att inte blockera den för andra trafikanter. Är ni många så sprid ut bilarna på olika platser. 
 • Trälebergs kile. Långgrund fjord. Isen lägger sig tidigare, och framför allt ligger den kvar länge. Väldigt smal väg första biten från Lysekils infartsväg. Visserligen finns här helårsboende, men vägen kan vara mindre framkomlig på grund av snövallar.
 • Gullmarsbaden. Fin startplats så länge Gullmaren är öppen. Gullmarsbaden är beläget lite längre in än Lysekil och här lägger sig isen lite tidigare än Lysekil. Sannolikt begränsad vinterväghållning på den långa backen ner till badplatsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *