Öar och platser

Öar i Bohusläns skärgård och platser längs Bohusläns kust. Praktiskt att veta om ön för en paddlare med flera, lite kultur och historia. 

Öar med länkar har en egen sida redan. Övriga kommer att få det så fort paddlingsskribenten hinner skriva om besöket.

I Kosterskärgården

Fjällbacka skärgård

Öar Hamburgsunds södra skärgård

 • Gorsö
 • Stora och Lilla Flatskär
 • Dannemark-Ulön
 • Hornö
 • Saltskär
 • Kiddön
 • Lilla Hamburgö

Öar Hunnebo – Bovallstrand

Öar med fast landförbindelse

Öar runt Smögen

Öar i Orust skärgård

 • Hermanö, Stora och Lilla
 • Vallerö
 • Tornö
 • Käringön
 • Måseskär
 • Saltö
 • Danholmen
 • Kråkholmen
 • Holmen grå
 • Bråtö
 • Sälsön
 • Risö
 • Mollön
 • Slubbersholmen
 • Smögholmarna

Öar vid Orust, inomskärs

 • Kälkerön
 • Hälsön
 • Hjälm
 • Ärholmen
 • Björnholmen, Södra och Norra
 • Hästholmen
 • Lilla Askerön
 • Askerön
 • Farholmen, Lilla och Stora
 • Grötå holme
 • Stillingsö holme

Öar i Tjörns skärgård

 • Skaboholmen
 • Kaurö
 • Räbben
 • Altarholmen
 • Stigbergsholmen
 • Härön
 • Ingegerdsholmen
 • Sandholmen
 • Hjärterön
 • Bockholmen
 • Flatholmen
 • Sälholmen
 • Vrångsholmen Stora och Lilla
 • Grimsholmen
 • Inre Vannholmen
 • Hamneskär (Pater Noster)
 • Åstol
 • Södra Åstol
 • Stora Dyrön

Platser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *