Kategoriarkiv: Djur och växter

Örnhelger vid Hornborgarsjön

Havsörnar finns nu vid Hornborgarsjön och därför anordnas Örnhelger i januari och februari.  Kunniga fågelvärdar finns på plats fem helger i rad, från gryning till skymning.

Örnarna är här! Nya året invigs med örnhelger vid Trandansen. Utfordringen är i full gång och kunniga fågelvärdar med tubkikare finns på plats. Precis som tidigare år inbjuds till örn-visning för allmänheten.

Havsörn och kungsörn

Minst sju havsörnar har redan setts i området så chansen att få se örn är stor. Har vi tur får vi även besök av den mer ovanliga kungsörnen. Utfodringen, med giftfritt kött under vintertid, har pågått i många år och startades för att rädda den minskande örnpopulationen.

Havsörn

En ung havsörn lättar från klippan

Fågelguider och fika

Under örnhelgerna kan besökare köpa kaffe och korv vid Trandansen. Alla örnar och övriga besökare är hjärtligt välkomna! Fågelvärdar från Falbygdens fågelklubb och ÖRN-72 finns på plats och hjälper till att identifiera våra största rovfåglar.

Datum för Örnhelger 2012:

 • Lördag och söndag 7-8 januari
 • Söndag 15 januari
 • Söndag 22 januari
 • Söndag 29 januari
 • Lördag och söndag 4-5 februari

Öppet: gryning till skymning. Läs mer på www.hornborga.com

Kontaktpersoner:

 • Länsstyrelsen Västra Götaland: Sofie Lindblom, naturumsföreståndare. 031-60 54 01.
 • Falbygdens fågelklubb: Åke Abrahamsson, 0515-72 60 42, 0706-60 24 53
 • Örn-72: Claes-Göran Ahlgren, 033-27 44 63, 0702-41 93 08

 

Hummer

Fakta om hummer. Hummern är ett intressant djur som man fortfarande inte vet allt om.

Hummer på Tjärnö marina laboratorium

 • Hummer (Homarus gammarus) lever på 10-30 meters djup, och kräver salthaltiga vatten.
 • Hummer föredrar klippbotten eller algbevuxna steniga bottnar, och behöver skyddade hålor.
 • Hummern lever kvar där den föds och förflyttar sig bara korta sträckor , max 4-5 km.
 • Temperatur är avgörande för hummern. Under 5 graders värme går den i vinterdvala. Vid 20-22 grader dör den.
 • Hummern kommunicerar genom dofter. Om en hona sänder ut en parningsdoft kan hannen uppfatta den på flera kilometers håll. Dofter sänds också ut för att markera revir.
 • Humrar kan bli upp till 75 cm långa (>4 kg) men exemplar över 30 cm är numera sällsynta (ca 1 kg).
 • Unga humrar ömsar skal 1-2 gånger per år och växer 1-2 cm per gång.
 • Vuxna humrar (honor) ömsar skal vartannat år och växer ca 3 cm varje gång.
 • Hummern kan bli minst 60 år gammal. Exakt hur gammal den kan bli vet man inte än trots forskning. Det går inte att se på storleken eftersom de växer utifrån mattillgång.
 • Hummern är nattaktiv.

Levnadsområde

Hummern är vanlig i Europa från den engelska kanalen till Norra Norge, men förekommer även söderut till Marocko, Medelhavet och Svarta havet. I Sverige finns den i Skagerakk, Kattegatt och i norra delen av Öresund. Från Halland och söderut är den däremot sällsynt.

Föda

Hummern är allätare. Den äter fisk, as, krabbor och bottendjur som musslor, snäckor och sjöborrar. För att öppna dessa använder hummern krossklon. Den andra klon, saxklon, använder hummern som plock- och skrapinstrument. Saxklon är mer precis än krossklon. Hummern kan också äta plankton genom att sila vatten, om inte annan föda erbjuds. Det förekommer också att den äter svagare humrar.

Skelett och ömsning

Hummer på TjärnöHummern är ett kräftdjur och har skelettet utanpå kroppen, det vill säga skalet är skelettet. För att växa behöver hummern ömsa skal. Detta görs genom att hummern backar ur skalet, med antenner, ögon och allt. När hummern ömsat skal är den mycket sårbar, den är som en geleklump och kan då ätas av fiskar. Den sårbara perioden pågår 3-4 veckor tills det nya skalet har bildats och hårdnat. Hummern gräver ned sig under stenar och tång och ligger helt still de två första veckorna. Senare kan den röra sig lite, om den måste. Under ömsningsperioden äter hummern plankton och sitt eget gamla skal för att få sig kalken igen. Det mesta av ömsskalet äts upp, dels av hummern, dels av fiskar.

Så funkar ömsning

Människor består till 70 procent av vatten, hummern ännu mer. För att ömsa skal trycker hummern ut allt vatten ur musklerna  så att kroppen blir mindre. Sen pressar hummern upp skalet vid slutet av ryggskölden och backar ut. Väl ute pumpar hummern upp musklerna igen så den blir så stor som möjligt, och ligger sedan still så att ett skal bildas för den storleken. Honan ömsar gärna direkt efter parning så att hon har skydd av hannen medan hon är som mest sårbar.

Fortplantning

Hummern blir könsmogen vid 5-8 års ålder. För fortplantning krävs minst 15 graders vattentemperatur och vatten med marin salthalt. Parningen sker på sensommaren omedelbart efter skalömsningen. Honan bär kvar spermierna inom sig och befruktar äggen nästa sommar.  Efter ytterligare ett år kläcks äggen till larver och släpps ut i vattnet. Där driver de omkring 2-6 veckor innan de börjar leva på botten. Från parning till födsel tar det alltså två år.

Hummerfiske

Hummerpremiären som infaller den första måndagen efter den 20 september är en viktig händelse i kustsamhällena. Dels är det en tradition och många tar semester för att delta i hummerfisket, dels är hummer en värdefull fångst med högt kilopris (upp till 1000 kr/kilot första dagarna på fiskeperioden.

Fiskeperioden är från hummerpremiär till och med 30 april året efter. Övrig period får hummern varken fiskas eller förvaras levande i sump (bur i vattnet). Hummer får endast fiskas med hummertina.

Minskande bestånd?

Sammantaget med permanent livsyta på grunt vatten, krav på vattentemperatur, lång fortplantning och stor efterfrågan pga högt fiskepris har hummern tuffa livsvillkor. Yrkesfiskarna upplever att beståndet minskat rejält sedan 1960-talet. Då kunde fiskare ute på öarna ha hummerfiske som yrke, numera är det ingen som har det som levebröd längre. Däremot är det svårt för myndigheterna att få fram officiella siffror för hummerbestånd, och antal fångade humrar/år. Det är främst fritidsfiskare som fiskar hummer numera, och de har ingen rapporteringsplikt.

Hummersafari

Ett nytt sätt att erbjuda hummer är hummersafari. Besökare följer med hummerbåtarna ut och upplever fisket, för att sedan äta hummermiddag på kvällen. Hummersafari bokas oftast som övernattningspaket och erbjuds på flera platser i Bohuslän.

Källor: Föreläsning på Tjärnös marinbiologiska laboratorium, Länsstyrelsen, Fiskeriverket, skärgårdssamtal.

Läsa mera: Fiskeriverkets faktablad om hummer

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...