Paddling

Här skrivs om paddling i någon form, eller kopplat till paddling. Berättelser från själva paddlingsturerna hittar du på menyval Kajakupplevelser.