BCU 3 Star assessment – certifieringsdag. Under dagen demonstrerar du dina kunskaper från kursdagarna på ”BCU 3 star training”. Individuell feedback ges på kunskaper, teknisk färdighet och förmågan att vara en bra deltagare i en ledarledd grupp. Om du anses nå upp till kriterierna blir du belönad med ”BCU 3 star sea”. Arrangör Escape Outdoors, Göteborg.

BCU 2 Star sea – endags grundkurs i havskajakpaddling. Detta är kursen för dig som vill lära dig grunderna i havskajakpaddling med tyngdpunkt på säkerhet och teknik. Arrangör Escape Outdoors, Göteborg. Kursen ges många gånger under 2014. För detaljer och bokningsläge se Escapes kurssida.    

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...