BCU 3 Star assessment – certifieringsdag. Under dagen demonstrerar du dina kunskaper från kursdagarna på ”BCU 3 star training”. Individuell feedback ges på kunskaper, teknisk färdighet och förmågan att vara en bra deltagare i en ledarledd grupp. Om du anses nå upp till kriterierna blir du belönad med ”BCU 3 star sea”. Arrangör Escape Outdoors, Göteborg.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...