Internationella fyrdagen

Den Internationella Fyrdagen/helgen 2015 firas lördag 15 och söndag 16 augusti, vid ett 70-tal fyrar.

Den Internationella Fyrdagen firas varje år den söndag (även lördag på vissa platser) som infaller under den tredje hela helgen i augusti. Traditionen startades 2002.

Måseskärs fyrar

Världens fyrar är unika maritima byggnadsminnen. Många större f.d. bemannade fyrars framtid är på sikt osäker då alla troligtvis inte kommer att kunna bevaras. Med största sannolikhet kommer inte heller några fler bemannade fyrplatser att uppföras. Under den Internationella Fyrdagen försöker därför Svenska Fyrsällskapet, lokala fyrföreningar och Sjöfartsverket öppna så många fyrar som möjligt så att intresserade har möjlighet att besöka en del av Sveriges unika maritima kulturarv.

Populärt besöka fyrar

Förra året hölls 72 fyrplatser i Sverige öppna vilka besöktes av tillsammans fler än 12.200 personer. Förutom i Sverige firas dagen bland annat i: Australien, Belgien, Danmark, England, Finland, Holland, Irland, Mexico, Polen, Skottland, Tyskland, USA och Wales. Fyrdagen är synnerligen populär i Sverige och normalt har Sverige fler fyrar öppna och fler besökare än vad resten av världen har tillsammans!

Förutom möjligheten att besöka alla öppna fyrar pågår det även olika kringaktiviteter på flera fyrplatser. På vissa fyrplatser kan man köpa något att äta och dricka men annars rekommenderar vi att man tar med egen förtäring. Kom ihåg att flera av ovan nämnda fyrar är belägna på öar. Kontrollera hur du tar dig dit och vad det kostar. Vädret kan också orsaka att vissa platser inte kan besökas.

Fyrarna som har öppet

Svenska Fyrsällskapet hoppas på många besökare till fyrarna under helgen 17-18 augusti. Sällskapet har listat deltagande fyrar 2012 med början längst upp i norr från finska gränsen sedan runt vår kust upp till gränsen mot Norge och avslutar med några fyrar i Vänern och Vättern.

Öppetttider under helgen

Fyrarna är normalt öppna mellan 12 – 16 men viss lokal variation av öppettider kan förekomma och i så fall står det efter fyrnamnet i listan. Flera fyrar är öppna både på lördag och söndag och i så fall står det (L+S) efter fyrnamnet. Det finns även ett par fyrar som är öppna en annan dag istället för 17-18 augusti men det finns i så fall angivet på respektive fyr.

Mer information om de olika fyrplatserna och hur man kommer dit finns på Svenska Fyrsällskapets hemsida. Klicka på knappen FYRAR i vänster kolumn. Klicka därefter på översta raden ”Svensk Fyrkarta av Leif Elsby”. Klicka sedan vidare på kartan på namnet på de olika fyrarna.

Fyrradio runt världen

Under samma augustihelg arrangerar även världens radioamatörer sin årliga fyrradioweekend. De bemannar ett flertal fyrplatser (år 2011 bemannades 464 fyrplatser varav 20 i Sverige) runt världen med radioamatörer som talar med varandra via kortvågsradio. Läsa mer om radioamatörernas fyrweekend.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *