Skogsavverkning på Bornö

60 hektar barrskog ska avverkas i naturreservatet Stora Bornö i Gullmaren, med start i mitten av augusti 2012.

Stora Bornö är Gullmarsfjordens största ö och blev naturreservat våren 2012 (enligt Länsstyrelsens nyhetssida). På ön finns omfattande barrskog och Munkedal Skog AB bedriver skogsbruk på ön.

Stora Bornö, Gullmarsfjorden, paddling

De bohuslänska kustlövskogarna är idag bara rester av en tidigare vanlig naturtyp. Avskogning, granplantering och andra åtgärder har trängt tillbaka lövskogarna och de arter som var knutna till dessa. På Stora Bornö finns fortfarande ett 40-tal rödlistade arter kvar, de flesta knutna till lövskogarna. Ett exempel är grå taggsvamp som bara finns på 20 ställen i Sverige.

Nu startar Länsstyrelsen ett avverkningsprojekt tillsammans med skogsbolaget. 60 hektar barrskog ska avverkas för att ge utrymme för den lövskog som finns kvar på ön.

– Vi gör dessa insatser i samverkan med markägaren för att på sikt ge jättelaven och norskoxeln och andra arter möjligheter att överleva och sprida sig, säger Lennart Olsson på Länsstyrelsens naturvårdsenhet. De ädellövskogsrester som finns kvar på ön räcker inte för att skapa goda livsmiljöer för arter som idag är hårt trängda och i några fall starkt hotade. Genom att avverka barrskogen ger vi plats för lövskogen att växa. Tanken är att den existerande skogen ska vara en kärna som sedan  får växa sig större. Den fulla effekten ser våra barnbarn.

– Bohuslänsk lövskog är sällsynt idag, men på Stora Bornö finns små rester kvar av den gamla skogen, fortsätter han. Ön skonades när den stora avskogningen skedde under 1700-talet och trankokeriperioden, kanske för att den låg avlägset till. Nu börjar vi återställa 1600-talsmiljön.

Avverkningen kommer att pågå hela hösten och ske med skogsmaskiner, för att kunna utföras på rimlig tid. När den är avslutad återställs markskador och öns lastramp tas bort. Även vandringsleder planeras.

Stora och Lilla Bornö ligger långt in i Gullmaren och är fina att paddla runt. Stora Bornö är en hög, skogklädd ö känd för sin forskningstation, ett vattenfall populärt för isklättring och den fina utsikten från toppen.

Stora Bornö, Gullmarsfjorden, paddling

Forskningsstationen

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *