Israpport 120129

Israpport, dvs paddlingsbara vatten på olika håll i Bohuslän, rapporterat denna helg.

Göteborg: Sträckan Saltholmen – Valö har isfritt och paddlingsbart vatten

Lysekil: Öppet vatten både på havssidan och i Gullmarsfjorden. Fjorden har haft tunn isskorpa några morgnar, men inget som varat en hel dag än denna vinter. Den gångna veckan var den första som Lysekil hade minusgrader både dag och natt.

Smögen & Kungshamn: Inte tittat åt det hållet idag men med största sannolikhet öppet vatten. Ingen is rapporterad ännu denna vinter.

Havstenssund: isfritt. Paddlat idag. Vi satte i vid västra badplatsen. Några få isställen uppe på sanden, annars rent. Rejält lågvatten idag. Isättningsplatsen på Havstenssunds östsida var obrukbar pga lågvattnet. Möjligen också isfylld. Vägen sista biten mot Havstenssund är vinterväglag och sista västra viken innan du når samhället är isfylld.

Kalvö, Trossö, Lindholmen: Vattnen och stränder isfria. Ilandstigningen vid Kalvö isfri, liksom viken. Möjligen lite is längst in vid vassen, vi paddlade inte så långt in. Före angöring Vesholmen tittade vi nordväst mot Lindholmen och norra Kalvö. Där låg en vit rand inne vid stranden som möjligen var en tunn iskant, men kan också ha varit snö. Ingen is eller istendens på vattnet.

Sotekanalen/Sotenkanalen: Ingen is i Sotenkanalen eller fjordar, bara en liten skorpa på grunda stränder. Enda stället som det började frysa på var vid Fjällbacka – som så ofta.

Hamburgsund: Öppet vatten, ingen is.

Nösund: isfritt på fjorden, is inne i vikar, tex vid Nösunds värdshus.

 

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *