Långeskär vid Ulsholmen

Långeskär finns det flera av, den här ligger precis norr om Ulsholmen och Tjurpannan.

Långeskär är en ganska flack ö, omtalad som en fin ö bland paddlare. Ön är långsträckt i nord-sydlig riktning med en stor utbuktning i nordväst så att ön ser ut som ett spegelvänt ”r” på kartan.

Långeskär nära Ulsholmen

Tältplatsen på östra sidan (insidan) Långeskär

Längst i norr på östra sidan hittar du en strand och gräs att tälta på. Den lutar lite och rymmer många. I sydväst finns en annan tältplats som paddlare använder regelbundet. I övrigt består ön mest av granit. På öns västsida, där r:et böjer sig utåt, finns en bukt som också ser landningsbar ut på satellitkartan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *