Etikettarkiv: prickar

Prickarna redo för sommaren

Den årliga våröversynen av Sjöfartsverkets 6 023 flytande sjömärken är avslutad. 

Årets vårutprickning inleddes i Blekinges skärgård i slutet av mars och omfattar alla Sveriges farvatten. Prickar och bojar som har försvunnit har ersatts, medan positionerna har kontrollerats och vid behov justerats på de som fanns kvar. Skadat material har bytts ut och förankringar har setts över. Översynen för alla Sveriges farvatten var klar i början av juni, då i områdena utanför Kalix och Haparanda. Sju arbets- och farledsbåtar samt en handfull lotsbåtar med besättningar har deltagit i arbetet.

Sjöfartsverket arbete med sjömärken

Mild vinter har hjälpt till

Årets förhållandevis milda vinter har gjort att skicket i stort varit bättre än efter de två föregående vintrarna. Men en mild isvinter betyder inte att prickarna per automatik står där de ska när det börjar våras.

– Under milda vintrar när skärgårdarna inte blir helt isbelagda händer det att större isstycken flyter omkring och skapar oreda bland prickarna. Det kan hända att rejäla isvintrar med helt igenfrusna skärgårdar resulterar i färre flyttade prickar, säger Ulf Smith, driftchef för transport- och farledsservice på Sjöfartsverket. Man kan inte lita på de flytande säkerhetsanordningarna i farlederna fullt ut förrän våröversynen är klar.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...