Etikettarkiv: Sjöfartsverket

Sjöfartsverket köper sju nya räddningshelikoptrar

Sju nya räddningshelikoptrar utmed svenska kuster ska öka sjösäkerheten. De är i luften 15 minuter efter larmet gått, året om. 

Sjöfartsverket har tecknat avtal med den engelsk-italienska helikoptertillverkaren AgustaWestland S.p.A om att förvärva sju nya räddningshelikoptrar av modellen AW139, med leverans från maj 2013.

Räddningshelikopter AW139 på Sjöfartsverket

Räddningshelikopter AW139 . Foto: AgustaWestland

AW139 är enligt Sjöfartsverket en väl beprövad räddningshelikopter som är optimal för svenska förhållanden och som är certifierad enligt internationella krav.

5 stationer längs svenska kuster

Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för svensk sjö- och flygräddning. Helikoptertjänsten är en central del i verksamheten och helikoptrarna utför räddningsinsatser både till sjöss och över land. De finns på fem stationeringsorter längs med hela Sverige; Ronneby, Visby, Göteborg, Norrtälje och Umeå. Helikoptrarna är i tjänst dygnet runt under årets alla dagar och ska kunna påbörja en insats inom 15 minuter efter att besättningen larmats.

Leveransen komplett 2014

De nya helikoptrarna ska successivt ersätta de nuvarande från halvårsskiftet 2013 till slutet av 2014. Enligt Sjöfartsverket resulterar förvärvet av nya räddningshelikoptrar i en ökad kapacitet och förmåga i sjö- och flygräddningsverksamheten, som motsvarar de ökade behoven.

– Det är mycket tillfredsställande att vi i framtiden kommer att ha en förbättrad kapacitet och förmåga att rädda liv utan att de totala kostnaderna för verksamheten kommer att öka, säger Noomi Eriksson, Sjöfartsverkets stf. generaldirektör och chef för sjö- och flygräddningsavdelningen.

Prickarna redo för sommaren

Den årliga våröversynen av Sjöfartsverkets 6 023 flytande sjömärken är avslutad. 

Årets vårutprickning inleddes i Blekinges skärgård i slutet av mars och omfattar alla Sveriges farvatten. Prickar och bojar som har försvunnit har ersatts, medan positionerna har kontrollerats och vid behov justerats på de som fanns kvar. Skadat material har bytts ut och förankringar har setts över. Översynen för alla Sveriges farvatten var klar i början av juni, då i områdena utanför Kalix och Haparanda. Sju arbets- och farledsbåtar samt en handfull lotsbåtar med besättningar har deltagit i arbetet.

Sjöfartsverket arbete med sjömärken

Mild vinter har hjälpt till

Årets förhållandevis milda vinter har gjort att skicket i stort varit bättre än efter de två föregående vintrarna. Men en mild isvinter betyder inte att prickarna per automatik står där de ska när det börjar våras.

– Under milda vintrar när skärgårdarna inte blir helt isbelagda händer det att större isstycken flyter omkring och skapar oreda bland prickarna. Det kan hända att rejäla isvintrar med helt igenfrusna skärgårdar resulterar i färre flyttade prickar, säger Ulf Smith, driftchef för transport- och farledsservice på Sjöfartsverket. Man kan inte lita på de flytande säkerhetsanordningarna i farlederna fullt ut förrän våröversynen är klar.

Rapportera ökända grund och vinn

Rapportera välbesökta grund i sommar och du kan vinna vhf, sjökort eller navigationsappar. Det är Sjöfartsverket, Sjösäkerhetsrådet och Stockholm Radio som ordnar tävlingen.

Alla som har lokalkännedom inom ett område vet att det finns vissa grund som är särskilt ”välbesökta”. Därför gör i sommar Sjösäkerhetsrådet (Transportstyrelsen), Stockholmradio samt Sjöfartsverket en gemensam satsning ”Ökända grund” för att försöka lokalisera de värsta av dessa grund.

Ökända Grund - tävla och vinn

– Till vår hjälp tar vi dem som är involverade i sjöräddning och bärgning samt försäkringsbolagen, säger Lars-Göran Nyström, sjösäkerhetssamordnare på Transportstyrelsen.

– Dessutom utlyser vi en tävling där allmänheten kan rapportera in platser där många båtar går på grund eller har en bristfällig utmärkning, säger Jens Johansson VD Stockholmradio.

Perfekt för paddlare

Paddlare är särskilt lämpade för detta eftersom vi kan paddla så nära grundet och få en exakt position som vi kan jämföra med kortets angivelse av grundet. Här kan vi hjälpa till att få skärgården bättre utmärkt. Kanske kan vi få tillbaka några av de prickar som dragits in på senare tid? En del prickar har också fördärvats av isvintrarna.

Paddlare vintertid vid sjömärke

Så här rapporterar du in

Du som känner till ett lurigt grund eller annan farlighet som på olika sätt inte stämmer med sjökortet, eller där det av andra orsaker finns goda skäl anta att ett grund är välbesökt:

Rapportera din iakttagelse via webbformuläret på ökändagrund.se, eller kontakta Stockholmradio på telefon: 08-506 622 70 eller anropa Stockholmradio på VHF. Genom att lämna informationen är du automatiskt med i tävlingen. Tävlingen pågår 1 juni – 30 september 2012.

Resultatet kan bli

De inrapporterade iakttagelserna kommer att behandlas och utvärderas löpande. Ibland kanske det visar sig att sjökortet behöver kompletteras. Ibland kan utmärkning behöva ändras eller ett nytt sjömärke placeras ut. I andra fall kanske det är lämpligast att, på olika vägar, se till att varna allmänheten för ett visst specifikt grund. Tydligare varningar och information till allmänheten via olika informationskanaler kan vara andra sätt att förebygga grundstötningar. Rapporterna kommer också samlas för mer övergripande analys efter båtsäsongen, där identifierade mönster kan bidra till det ständiga arbetet för ökad sjösäkerhet.

Priserna du kan vinna

De inskickade svaren bedöms och 20 vinnare utses. De får t.ex. AIS-mottagare, bärbar VHF, Stockholmradios navigationsapp Seapilot inklusive sjökort (för iPad/iPhone) eller Sjöfartsverkets båtsportkort.

PS:
Rapportering av okända grund, släckta fyrar, drivande föremål och andra hinder som inte finns utmärkta på sjökorten kan också göras via Sjöfartsverkets rapporteringstjänst öppen dygnet runt. (obs att du inte deltar i tävlingen om du rapporterar här).

Lotsarna åter på Marstrand

I veckan invigdes Sjöfartsverkets nya driftcentral i Marstrand. Lotsplaneringen är nu tillbaka här, efter flera år i Göteborg. 

Nu bedrivs lotsplanering för Marstrand, Lysekil och Hallandskusten från Marstrands nya driftcentral. Politiker, press, skeppsmäklare och andra kunder var på plats när den nya centralen invigdes i Sjöfartsverkets lokaler på Koön.

Lotsplaneringen är tillbaka i Marstrand efter flera år i Göteborg och VTS-funktionen, sjötrafikinformationen, kommer under året att flyttas från Södertälje, vilket då skapar en kombinationscentral.

Lotsstation Marstrand

Invigning av nya driftcentralen i Marstrand. Foto Sjöfartsverket

Nära till havet och kunden

En av de avgörande anledningarna till flytten av lotsplaneringen och sjötrafikinformationen är att Sjöfartsverket ser fördelar med att sitta nära kunden.

– Vi vill komma närmare kunder för att skapa en dialog och på så sätt kunna effektivisera arbetet för fartygen, mäklarna, hamnarna och vår egen verksamhet, säger Andreas Andersson, chef för lotsplanering sydväst på Sjöfartsverket.

Focus Göteborg

Etableringen ingår som ett delprojekt i samlingsprojektet Focus Göteborg som ska skapa en bättre regional förankring i området. Förutom Marstrand omfattas flytten av VTS och Lotsplanering Göteborg till lokaler hos Göteborgs Hamn samt uppförande av ny lotsstation på Tångudden.

Ruttplanering kan förebygga sjöolyckor

Fartygsolyckor till sjöss inträffar tack och lov sällan. När de inträffar får de stora konsekvenser, som olyckan med kryssningsfartyget Costa Concordia utanför den italienska kusten.

Dagens övervakningssystem för sjöfarten medger bara avläsning av ett fartygs kurs och fart i realtid, inte dess planerade färdplan. Ett naturligt nästa utvecklingssteg är därför att fartygens planerade färdplan blir tillgänglig för övervakningscentraler och andra fartyg. Detta kan jämföras med den flygtrafikledning som sedan länge finns för flyget.

MonaLisa fartygsledningssystem logoSjöfartsverket tar initiativ för EU

Sjöfartsverket leder MonaLisa, ett EU-finansierat projekt för att få detta på plats.

– Det är nu dags att sjöfarten tar lärdom av det trafikledningssystem som finns inom flyget säger Ulf Svedberg, innovationskoordinator på Sjöfartsverket. Detta kommer inte bara att öka sjösäkerheten, utan också göra sjöfarten mer konkurrenskraftig.

Rutt och arbetstider

Med MonaLisa kan andra fartyg och fartygscentraler i land se fartygets planerade rutt, och systemet kan varna när fartyget avviker från kurs. Förutom att räkna ut optimal rutt kan MonaLisa hålla ordning på hur länge rorsman jobbat och ge fartrekommendationer, baserat på fartygsstorlek, djupgående och önskad ankomsttid.

– Det går inte att säga att fartygsolyckor inte skulle ha inträffat med MonaLisa-systemet, men möjligheten att i förväg upptäcka riskfyllda rutter ökar kraftigt, konstaterar Ulf Svedberg.

Miljövänligt och bränslesnålt

Systemet kan bidra till högre sjösäkerhet, optimera bränsleförbrukning och därmed minskade utsläpp samt till effektivare sjöfart. MonaLisa-projektet, som har en totalbudget på cirka 200 miljoner kronor pågår till och med år 2013.

Följ projektet här 

Fyrvaktarnas historia i ny databas

Sjöfartsverket och Svenska Fyrsällskapet lanserar nu en databas med fyrvaktarnas historia. I databasen kan man följa familjernas liv på fyrplatsen, och se hur fyrvaktarämbetet ofta gick i arv.

Carl Gunnar Taube, fyrmästare på Valö

Evert Taubes pappa, fyrmästare på Valö

I somras paddlade jag till flera fyr-öar. På första och andra ön fanns bilder på Evert Taubes pappa, först ung som fyrvaktarbiträde och senare som fyrmästare.

Några veckor senare upptäckte jag på en tredje ö att även mamman kom från en fyrplatsfamilj. Jag minns att jag reflekterade över att fyrvaktarnas historia bara kunde upplevas på plats, av dem som kunde ta sig ut till fyr-öarna. Men inte nu längre! Nu kan du ta en titt från hemmasoffan.

Här finns databasen

Svenska Fyrsällskapet i samarbete med Sjöfartsverket lanserar en webbtjänst med databas där man kan följa fyrvaktarfamiljernas vardag på öarna, och deras karriärer. Databasen hittar du på www.fyr.org (välj knappen fyrpersonal). Maria Elsby för Svenska Fyrsällskapet har i tre år forskat och sammanställt materialet i databasen, bland annat från Sjöfartsverkets arkiv. Man kan söka på enskilda personer, eller på en fyrplats och följa den genom decennierna.

fyrdatabasen skärmbild

Fyrdatabasen skärmbild

Västkust och sydkust klara

Västkustens och sydkustens fyrar är redan dokumenterade, från Koster i norr till Utklippan i söder. Nu går arbetet vidare med ostkustens och Norrlands fyrar.

Lanseringen sammanfaller med Svenska Fyrsällskapets 15-årsjubileum:

– Vi lägger nu en grund för fortsatt forskning om en yrkesgrupp som inte längre finns, säger Svenska Fyrsällskapets ordförande Esbjörn Hillberg. Svenska Fyrsällskapet vill inte bara bevara fyrplatser och fyrar. Kunskapen om de människor som genom århundradena bemannat dessa ofta svårtillgängliga utposter är också viktig att dokumentera.

– Man kan se att fyrvaktaryrket ofta gick i arv och att det finns riktiga ”fyrsläkter” med åtskilliga generationer fyrvaktare, berättar Maria Elsby. Den förste fyrvaktaren vi så här långt dokumenterat är gamle fyrmästare H G Mohrström på Carlsten. Han var född 1742 och en av de första fyrmästarna på den fyr som i knappt 100 år satt högst upp på fästningen i Marstrand och som sedan ersattes av Pater Nosters fyr ute till havs.

Fyrvaktare på Valö

Fyrvaktare genom tiderna på Valö

– Svenska Fyrsällskapet har dokumenterat en viktig del av fyrväsendets och Sjöfartsverkets historia som vi inte själva skulle ha resurser att göra, säger Ove Eriksson, direktör affärsområden, Sjöfartsverket. Vi är tacksamma för det arbete som har gjorts. Fyrar och deras historia är en del av vårt lands kulturhistoria.

www.sjofartsverket.se/fyrpersonal kan du också läsa fördjupningar om några utvalda fyrar.

Trollhätte kanal stängs

Trollhätte kanal håller stängt 26 augusti till 19 september. Sjötrafiken genom Göta älv (och därmed även Göta Kanal) stoppas under hela perioden. Anledningen är att Trollhätte kanals slussar måste repareras och underhållas.

Göta Kanal öppen

Göta Kanal kommer fortfarande vara öppen, trots stängningen av Trollhätte kanal och därmed sjötrafiken genom Göta Älv. Däremot är det inte möjligt att fortsätta sjövägen från Vänern till Göteborg (eller tvärtom) från den 26 augusti 2011 till den 19 september 2011.

− Det här är ett jobb som måste genomföras för att vi ska kunna säkerställa anläggningarnas funktion. Tiden är vald för att vi ska störa både handelssjöfarten och fritidsbåtstrafiken så lite som möjligt, samtidigt som vi måste ha ljus och tillräckligt bra väder för att kunna genomföra arbetet, säger Ingvar Dyberg, Sjöfartsverkets sjötrafikområdeschef för Vänern.

Slussarbete

I reparations− och underhållsarbetet ingår byte av fyra slussportar, renovering och delvis byte av slussbottnar, förstärkning av slussmurar, trösklar och luckschakt (med hjälp av sprutbetong och omfattande injekteringsarbeten) samt att tömma och rensa Bergkanalen i Trollhättan och Karls Grav i Vänersborg.

All sjötrafik stoppas från Gropbron i Vänersborg till Lilla Edets sluss från klockan 06.00 fredagen den 26 augusti 2011 till klockan 18.00 måndagen den 19 september.

Källa: Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets vind- och vattentjänst – nu i mobilen!

I helgen lanserade Sjöfartsverket sin ViVa-tjänst som applikation för mobiltelefonen. ViVa är ett system där man får tillgång till information om vindstyrka, vindriktning och vattenstånd.

Viva, applikation från SjöfartsverketUppgifterna, som är i realtid, kommer från ett 60-tal mätstationer runt Sveriges kust samt i Mälaren och Vänern. Applikationen ska gynna båtlivet och bidra till ökad sjö- och miljösäkerhet.

Informationen från mätstationerna samlas in för att tillgodose Sjöfartsverkets och sjöfartens behov av meteorologisk data (vind, vattenstånd, ström och sikt) på vissa strategiska platser i farlederna och runt kusterna. Nu görs den tillgänglig också på Smartphone.

Den version av ViVa-appen som lanseras är en testversion som kommer att vara gratis under 2011 och finnas tillgänglig på App Store samt Android Market.

ViVa-systemet är utvecklat för att Sjöfartsverkets anställda snabbt ska kunna uppdatera sig på väderläget när de jobbar. För att gynna båtlivet väljer nu sjöfartsverket att göra sitt system bredare tillgängligt via denna app.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...