Väderöarna översikt öppnade öar

Väderöarna blev nyligen naturreservat. Tretton öar har öppnats från fågelskydd och ny tidsperiod gäller.

Kajakrapporten har varit i kontakt med Länsstyrelsens projektansvarige Tord Wennerblom för att ta reda på fakta för förändringarna i och med Väderöarna blivit reservat. Ändringarna trädde i kraft 5 juli i år.

De delar av Norra ögruppen som varit stängda för besök i decennier är nu tillgänglig stora delar av året! Dessutom har 13 öar befriats från fågelskydd permanent.

Läs om alla nyheter på översiktssidan om Väderöarna naturreservat. Där kan du också skriva ut en karta som visar uppdaterat fågel- och sälskydd. 

Väderöbod Väderöarna

Väderöbod har nu blivit öppnare, på södra delen ön har fågelskyddet tagits bort.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *