Etikettarkiv: naturreservat

Dannemark-Ulön

Dannemark är en vacker och populär ö, i perfekta paddelvatten. Dannemark och Ulön sitter ihop med en sandrevel där sällsynta växter finns. Överallt utom på sandreveln är tältning tillåten.

Dannemark naturreservat karta

Dannemark-Ulön är ett naturreservat tillsammans med öarna i grannområdet, till exempel Lilla och Stora Flatskär. Hela området har väldigt vackra paddlingsvatten, med passager, söta rännor, laguner och släta hällar att dra upp kajaken på. Det gör Dannemark till en bra nattbas för en heldagspaddling. Både på syd- och norrsidan av ön finns stränder att gå iland vid och det finns flera gräsplatser att tälta på. Ja, för i detta naturreservat får man ovanligt nog tälta, olikt andra naturreservat på västkusten. På ön finns flera sopmajor.

Passa på att besöka Dannemark i maj, då vimlar det av gullvivor! Laxöringen hoppar i viken, strandskatorna ropar ovanför dig och i gräset vinkar styvmorsviol, mandelblom och gullvivor. Hela ön andas vårfrid … sommarinvasionen är långt borta och ön är ljuvlig.

Dannemark paddling torrdräkt

Hela ön har jättefina badvatten, både från hällar och stränder. Missa inte att ta en promenad över till västsidans släta hällar. Här hittar man både skoparad och lämningar från stenhuggartiden som inspirerat senare besökare till olika sten-påhitt. I nordväst, på öns högsta punkt, finns ett bronsåldersröse. Promenerar du bland stenbrottets bumlingar så håll utkik på marken, här finns gott om huggorm. Vid sandreveln, som innehåller mycket kalk, finns också ovanliga växter. Du kan se blodnäva, getrams, vildlin och backsmultron.

Dannemark Bohuslän

Populärt öliv sommartid

Båtfolket gillar också Dannemark. Många ankrar i bukten på norrsidan och tar dingen in till land. Ännu fler förtöjer längs klipporna i den skyddade lagunen mellan Dannemark och öarna söderut (Flakskären). Lagunen är speciell, för den västra sidan har en skalbank som till och med kajaker kan köra fast på. Glid förbi i mittfåran och hör dialogerna ombord, njut av utsikten och det klara vattnet. De släta flaken gör att du alltid hittar landstigningsplats även om det är många båtar. Sopmaja finns också, och det går att krångla sig iland där. Är vattnet tillräckligt högt kan du och kajaken komma ur lagunen i sydväst och paddla en lång ränna. Paddlar du här i maj, innan båtinvasionen, är detta ett riktigt paradis. Närmar du dig rännan västerifrån kan det hända att 7-8 hägrar lättar när du närmar dig.

Ulön

Ulön har varit bebodd och här kan man se lämningar från boningshus, trädgård och uthus. Här finns också kajer byggda för stenlastning, numera bra tilläggsplatser för skutor.
Dannemark naturreservat skylt

 

Du får:

 • tälta, men inte på sandreveln
 • Elda på marken, men bara på angiven plats. 

 

Läsa mera:

 

Nära iläggningsplatser:

Bovallstrand, Ulebergshamn och Heestrand

Skogsavverkning på Bornö

60 hektar barrskog ska avverkas i naturreservatet Stora Bornö i Gullmaren, med start i mitten av augusti 2012.

Stora Bornö är Gullmarsfjordens största ö och blev naturreservat våren 2012 (enligt Länsstyrelsens nyhetssida). På ön finns omfattande barrskog och Munkedal Skog AB bedriver skogsbruk på ön.

Stora Bornö, Gullmarsfjorden, paddling

De bohuslänska kustlövskogarna är idag bara rester av en tidigare vanlig naturtyp. Avskogning, granplantering och andra åtgärder har trängt tillbaka lövskogarna och de arter som var knutna till dessa. På Stora Bornö finns fortfarande ett 40-tal rödlistade arter kvar, de flesta knutna till lövskogarna. Ett exempel är grå taggsvamp som bara finns på 20 ställen i Sverige.

Nu startar Länsstyrelsen ett avverkningsprojekt tillsammans med skogsbolaget. 60 hektar barrskog ska avverkas för att ge utrymme för den lövskog som finns kvar på ön.

– Vi gör dessa insatser i samverkan med markägaren för att på sikt ge jättelaven och norskoxeln och andra arter möjligheter att överleva och sprida sig, säger Lennart Olsson på Länsstyrelsens naturvårdsenhet. De ädellövskogsrester som finns kvar på ön räcker inte för att skapa goda livsmiljöer för arter som idag är hårt trängda och i några fall starkt hotade. Genom att avverka barrskogen ger vi plats för lövskogen att växa. Tanken är att den existerande skogen ska vara en kärna som sedan  får växa sig större. Den fulla effekten ser våra barnbarn.

– Bohuslänsk lövskog är sällsynt idag, men på Stora Bornö finns små rester kvar av den gamla skogen, fortsätter han. Ön skonades när den stora avskogningen skedde under 1700-talet och trankokeriperioden, kanske för att den låg avlägset till. Nu börjar vi återställa 1600-talsmiljön.

Avverkningen kommer att pågå hela hösten och ske med skogsmaskiner, för att kunna utföras på rimlig tid. När den är avslutad återställs markskador och öns lastramp tas bort. Även vandringsleder planeras.

Stora och Lilla Bornö ligger långt in i Gullmaren och är fina att paddla runt. Stora Bornö är en hög, skogklädd ö känd för sin forskningstation, ett vattenfall populärt för isklättring och den fina utsikten från toppen.

Stora Bornö, Gullmarsfjorden, paddling

Forskningsstationen

 

Stora Kornö kan bli naturreservat

Stora Kornö med omgivande vatten kan bli naturreservat. Länsstyrelsen har inlett arbete med att ta fram ett förslag.

Tanken är att Stora Kornö och vattenområdet väst om ön inklusive öarna Borgmästaren, Västingskär, Dynabrott och Storebonden ska ingå i ett blivande marint reservat. Inseglingen till Brofjorden ska ingå i reservaten enligt den preliminära karta som tagits fram i första utkastet. Lilla Kornö ligger utanför reservatsgränsen.

Kornö reservatsgräns

Första utkast till reservatsgräns för Kornöreservatet

Privatägda fastigheter i själva samhället på Stora Kornö ska inte ingå i reservatet. Däremot planeras att lägergården som Friluftsfrämjandet driver, och fastigheter som ägs av Statens Fastighetsverk, ska ingå i reservatet.

Arbetet startas nu

Länsstyrelsens nästa steg blir att diskutera reservatets inriktning och omfattning med Lysekils kommun, ett arbete som inleds i januari/februari. Fastighetsägare på Stora Kornö kommer att kontaktas under våren. Kornö har inte längre åretruntboende, men många fastighetsägare bor på ön sommartid och besöker Kornö så ofta det bara går: julfirande, tar ledigt 1-2 veckor vid hummerpremiären och tillbringar många helger på ön. Öns lägergård används också flitigt.

Genuin ö

Kornö är känt för sitt genuina samhälle med orörd bebyggelse utan turism-anpassning. Här finns sjöbodar från 1500-talet och man kan fortfarande se hur skärgårdslivet gick/går till. Faktiskt en av få platser i Bohuslän som är orörda på det viset.

Omfattande naturskydd

Som paddlare och friluftsmänniska inser man att naturskyddet i Lysekils vatten blir omfattande. Reservatets södra gräns linjerar med nästa naturskyddsområde söderut. 

 • Öarna väster om Kornö är sedan tidigare fågelskyddsområde och är inte tillåtna för landstigning 1 april – 31 juli. Dessutom ingår flera av dem i ett Natura 2000-område.
 • Hela Gullmaren är natura 2000-område och skyddad på andra sätt dessutom. Öarna väster om Gullmaren ut till öppet hav ingår också.
 • Gåsö söder om Gullmaren är naturvårdsområde utan tillåten tältning.
 • Öarna väster om Gåsö är sälskyddade och inte tillåtna för landstigning 15 maj till 15 juli.
 • Näverkärr nordost om Kornö är naturreservat utan tillåten tältning.

Det är bra att unika Kornö skyddas, bara tillgängligheten för närbefolkningen består. Dessutom är det viktigt att besökande paddlare kan övernatta i Lysekils vattenområde, så Lysekil inte blir ”förbjudet område” på kartan och svårt att besöka/passera igenom.

Naturskydd i Lysekils kommun och angränsande paddlingsvatten

Naturskydd i Lysekil och angränsande paddlingsvatten. Hermanö, Hållö och Bassholmen är tältförbjudna.

Reservatet bör tillåta tältning

Länsstyrelsen räknar med att det tar minst två år att göra om Stora Kornö till naturreservat. Kajakrapporten förutsätter att arbetets gång innehåller en remissrunda för bästa möjliga slutresultat; på samma sätt som gjordes i bildandet av Väderöarnas naturreservat. Bästa slutresultat vore att tillgängligheten består genom att naturreservatet tillåter tältövernattning. Särskilt viktigt med övernattnings-möjlighet blir det för paddlare på långtur i Bohuslän. Om det inte finns någon övernattningsbar ö kvar mellan Hermanö och norra sidan Brofjorden blir det en för lång dagsetapp för många, och möjligheten att anpassa paddlingsdagens längd efter vädret minskar. 

Remissinstanser bör omfatta friluftsföreningar, klubbar och intresseorganisationer i Lysekils kommun och närliggande kommuner, liksom företagare som erbjuder natur-aktiviteter.

Kornö-användning idag

Kornö ligger på perfekt avstånd för en dagstur för paddlare inklusive landstigning. Har man ovana paddlare på besök är Kornö en bra destination. Och inspirerande. Vill man bara komma ut bland öarna efter jobbet och övernatta i skärgården utom synhåll för fastlandet är Kornö på lagom avstånd. Idag är det tillåtet för enskilda att övernatta i tält på Kornö, och det sker gärna i samråd med lokalbefolkningen, som äger ön.

Vad tycker du?

Hur resonerar du? Tycker du att naturreservatet ska tillåta en natts tältande, eller inte? Skriv gärna en kommentar längre ner på sidan.

Kornö hamn samhälle

Än så länge går det inte att hitta något material på Länsstyrelsens webbplats. Kajakrapporten kommer att fortsätta bevaka ärendet.

Källa: Lysekilsposten.

Väderöarna översikt öppnade öar

Väderöarna blev nyligen naturreservat. Tretton öar har öppnats från fågelskydd och ny tidsperiod gäller.

Kajakrapporten har varit i kontakt med Länsstyrelsens projektansvarige Tord Wennerblom för att ta reda på fakta för förändringarna i och med Väderöarna blivit reservat. Ändringarna trädde i kraft 5 juli i år.

De delar av Norra ögruppen som varit stängda för besök i decennier är nu tillgänglig stora delar av året! Dessutom har 13 öar befriats från fågelskydd permanent.

Läs om alla nyheter på översiktssidan om Väderöarna naturreservat. Där kan du också skriva ut en karta som visar uppdaterat fågel- och sälskydd. 

Väderöbod Väderöarna

Väderöbod har nu blivit öppnare, på södra delen ön har fågelskyddet tagits bort.

Väderöarna är nu naturreservat

Väderöarna har blivit naturreservat. Beslutet togs den 1 juni 2011 och gäller direkt. Vad det innebär i praktiken går inte att läsa sig till, myndigheternas webbplatser är inte uppdaterade än. Men lite onda aningar får man.

Så här står det i beslutsfattande Länsstyrelsens pressrelease:

Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Väderöarna i Tanums kommun. Naturreservatet ligger direkt söder om Kosterhavets nationalpark och är tillsammans med denna Sveriges artrikaste marina miljö.

Väderöarna väderöbod

Motivering:

 • De höga naturvärdena beror på inströmmande klart vatten med hög salthalt och en stor variation av bottnar på olika djup.
 • Här finns koraller, sjöpennor, anemoner, liljestjärnor, trollhumrar och många andra arter. Väderöarna är därför känt som ett paradis för sportdykning.
 • Naturreservatet är 183 km2 stort och utgörs till stor del av öppet hav.
 • Tillsammans med Kosterhavets nationalpark och Hvalers nationalpark i Norge får vi nu ett sammanhängande skyddat havsområde på 926 km2.
 • All exploatering som kan skada naturvärdena förbjuds i naturreservatet.

Väderöarna – ändringar i skyddsområde

Väderöarkipelagen består av närmare 300 öar och skär. Den ligger mitt i havet ca 10 km väster om Fjällbacka och Hamburgsund. Den är ett populärt besöksmål för fritidsseglare. (Och paddlare!Kajakrapportens kommentar).

Tidigare tillträdesförbud i fågel- och sälskyddsområdena har upphävts för flera öar, medan zonen med tillträdesförbud utökas från 50 till 100 meter för de öar som fortfarande har fågel- och sälskydd.

­­– Både den besökande allmänheten och djurlivet blir vinnare på detta, säger Tord Wennerblom på Länsstyrelsen.

Remissrunda gjord våren 2011

Ett förslag till naturreservat har under våren varit på remiss. De flesta som svarade på remissen tycker att det är bra med naturreservat vid Väderöarna. Ingen tycker att det är dåligt. (Står det i press releasen).

Kajakrapportens kommentar

Vid paddling vid Väderöarna på påsk framkom lokalbefolkningens farhågor. Att ett naturreservat skulle innebära att man inte kan vistas inom fågelskyddsområdet alls. Skyddsreglerna fram tills nu var ”du kan vistas inom fågelskyddsområdet på sjökortet, genom att passera igenom, men inte uppehålla dig. Du måste också hålla avståndsgränsen till varje ö”. Det betyder: du kan paddla inom markeringen och röra dig inne i området så länge du inte pausar, utan hela tiden passerar. Lokalbefolkningen menade att naturreservatets nya regler skulle innebära att man är tvungen att hålla sig utanför hela fågelskyddsområdet på sjökortet. Dvs öarna blir helt avskurna för friluftslivet. Så snart myndigheterna är på plats igen kommer Kajakrapporten att undersöka vilka regler som nu gäller.

Övrigt från Länsstyrelsen

Naturvårdsverket har bidragit med 1,1 miljoner kr för främst marinbiologiska undersökningar inför reservatsbildningen. Dessa har utförts av Lovéncentret på Tjärnö. Naturreservatet Väderöarna är Sveriges 26:e marina naturreservat. Det innebär att riksdagens delmål till 2010 nu är uppfyllt, om än något försenat.

Tyck till om beslutet

Paddlare, vad tycker du? Är det bra att Väderöarna har blivit naturreservat? Hur önskar du att naturreservatet ska användas, och hur ska friluftslivet och naturreservatet samverka? Skriv gärna på Kommentarer nedan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...