Isättningsplatser Havstenssund

Isättningsplatser vid Havstenssund, för paddling.

Havstenssund är ett genuint kustsamhälle, med cirka 150 året-runt-boende. Orten ligger bra placerad för paddling, precis söder om det vackra naturreservatet Trossö-Kalvön-Lindön liksom Resö. Blåser det småspik har man alternativet att paddla läat i den långa Sannäsfjorden öster om samhället. Framför allt har Havstensund en vacker skärgård utanför sig, från sydväst till nordväst, där du kan välja mellan inomskärs och utomskärs, ut mot horisonten.

Havstenssund isättningsplatser paddling

De två isättningsplatserna markerade med röd prick. Dubbelpricken är infarten.

Infart Havstenssund

Bästa parkeringen och isättningsplatsen ser du direkt du närmar dig Havstenssund. Den ligger till höger om dig på infartsvägen. Här ligger två parkeringar efter varandra. Den stora, närmast samhället, är avgiftsbelagd sommartid. Här står ofta bilar med kajakhållare på taket. Den första parkeringen du når är däremot avgiftsfri (i alla fall i maj när vi var där).

Båda parkeringarna ligger intill en lång vik, så sjösättning är enkel, utan att kollidera med en badplats. Viken är långgrund och på senvintern kan den vara frusen. Använd då Kvarnevik istället, nära bostadshusen.

Badplatsen i Kvarnevik

Denna isättningsplats rekommenderas bara på andra säsonger än sommaren. Det är en ganska liten badstrand mellan fiskebodar, bryggor och privathus. Vägen är smal och olämplig att parkera på sommartid. Vid infarten följ skyltar badplats genom att svänga vänster. Du kör västerut och tar sedan vänster in på en smal väg som går längs vattnet. Hitta en grästuva att parkera vid och lasta av. Stäm gärna av med ortsbefolkningen att det är ok. I offseason brukar det gå bra. Det finns tre små stränder efter varann här. Välj inte den som är längst till höger, den har sjunklera som botten.

Havstenssund kvarneviken

Badstranden i Kvarneviken i sin fulla bredd

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *