Säkrare sjöfart i Öresund

Nytt rapporteringssystem för sjöfart gör Öresundstrafiken säkrare.

Soundrep logo1 september 2011 invigdes Soundrep, ett rapporteringssystem som innebär att alla fartyg som passerar mellan Sverige och Danmark ska rapportera sin position och sin tänkta rutt genom Öresund. Fartygen följs sedan av operatörer från den svensk-danska sjötrafikinformationscentralen (Sound VTS) i Malmö.

Bättre skydd för fartyg och natur

Beslutet om att förstärka sjötrafikövervakningen kommer från FN:s sjöfartsorganisation IMO och syftet är att minimera risken för olyckor i det tätt trafikerade området med  cirka 35 000 fartygspassager per år.

Över femtio fall per år

Sound VTS har varit i drift som försöksverksamhet sedan 2007. Även om det inte varit obligatorisk anmälningsplikt har de allra flesta fartyg ändå valt att anmäla sig. Erfarenheten visar att VTS-operatörerna vid mellan 50 och 70 tillfällen per år uppmärksammat fartyg som varit på väg mot grund eller har haft för stort djupgående för att kunna passera i sundet.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *