Isättningsplatser Fjällbacka

Fjällbacka skärgård är känd för att vara underbar att paddla i. Och själva Fjällbacka är också känt, som populär sommarstad. Väst om skärgården hägrar också Väderöarna.

Att hitta parkering sommartid i Fjällbacka är nog lite av en mardröm. I alla fall om du vill ha bilen stående ett dygn eller mer under din paddlingstur. De flesta parkeringar är tidsbegränsade. Vid stadens infart finns skyltar till en långtidsparkering. Använd den efter urlastning om ni inte hittar en närmare lösning. Sommartid är det oftast lättare att sätta i strax utanför ett samhälle än mitt i.

Kommer ni söderifrån är Hamburgsunds isättningsplatserett mycket bra alternativ för paddling i Fjällbacka skärgård.

Fjällbacka isättningskarta för paddling

Möjliga isättningsplatser markerade med röd prick

Långsjövägen

Om ni ligger kvar på stora vägen (163an) på väg in i Fjällbacka och följer den åt höger istället för rakt ner till centrumbryggorna kommer ni till en kuststräcka precis norr om Fjällbacka. Gatan heter nu Långsjövägen. Följ den så kommer ni förbi flera stränder med varsin liten parkering. Parkera och lägg i där det finns ledig p-ruta, och parkera med hänsyn. Bästa stället är efter att man rundat udden, strax före bron.

Sälvik i södra Fjällbacka

Följ skyltar Sälvik från södra infarten. Kommer du norrifrån så fortsätt söderut genom centrala Fjällbacka tills du är i/ser skyltar för Sälvik. Längs Sälviksvägen finns flera stränder och här och där inritade parkeringsplatser. Parkera i mån av plats, för en del parkeringsplatser tillhör segelsällskapet och privatpersoner, och är märkta.

Skeppstad

Denna är inte rekad på plats. Eget samhälle söder om Fjällbacka. Stor långgrund bukt. På en udde mitt i bukten finns en muddrad marina med två långa bryggor. Förutom grusparkering nere vid vattnet ser en stor gräsplan ovanför marinan ut att fungera som parkering sommartid.

Skeppstad isättningskarta paddling

Skeppstad. Blå prick är gräsplanen.

Isättning norr om Fjällbacka

Mittemellan Grebbestad och Fjällbacka hittar du Kämpersvik, en vik in i kustlinjen. I fjorddalen finns bostadshus, båtbryggor, busshållplats vid stranden och badplatser. Du hittar också två sjösättningsmöjligheter:

  • Innerst i viken, vid busshållplatsen och badstranden.
  • På badstranden längst i sydväst av viken. Den ramas in av två stenpirar och har egen grusparkering, som lär vara gratis. Du når badstranden genom att köra längs hela vikens sydsida. Sommartid är det nog parkering i mån av plats.
  • Står bilen mer än 24 timmar i högsäsongen kan du få p-bot. P-plats utan angiven tid är enligt svensk polis max 24 timmar och Kämpersvik patrulleras.
Kämpersvik isättningskarta för paddling

Kämpersvik mellan Grebbestad och Fjällbacka


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *