M/S Hamen bort ur Idefjorden

Skrotfartyget Hamen som legat på den svenska sidan av Idefjorden i mer än sju år ska flyttas omgående. Miljödomstolen har avslagit den överklagan som fartygets ägare lämnat in.

Innanför Hälle i Idefjorden ligger fartyget M/S Hamen uppankrat inom ett Natura 2000-område. Strömstads kommun har under lång tid försökt få bort fartyget på grund av hotet det utgör för den marina miljön. Den senaste vintern sjönk fartyget en gång med oljeläckage som följd.

Hamen Idefjorden

Hamen i Idefjorden. Foto Kustbevakningen

Norska ägare

Fartyget ägs av en norsk stiftelse som har haft planer på att renovera fartyget och göra om det till ett museifartyg. Norska Riksantikvarien har tidigare klassat fartyget som värt att bevara. På grund av bristande underhåll har Riksantikvarien tagit tillbaka sitt beslut: Fartyget är numera i så dåligt skick att det helt saknar historiskt värde och en renovering framstår inte längre som realistisk.

Bortforslingsbeslut och vite

Strömstad Kommun anmälde ärendet till Länsstyrelsen, som gick på kommunens linje och beslöt att ägaren skulle bogsera bort fartyget senast den 15 december 2011. Beslutet överklagades. Nu har Miljödomstolen kommit med sitt utslag, fartyget ska bort. Omgående. För varje månad som fartyget ligger kvar får ägarna betala 100 000 kronor i vite.

Vem betalar?

M/S Hamen ska forslas bort från Idefjorden, och skärgårdsmiljön blir både vackrare och mer miljövänlig när skrotfartyget tagits bort. Det återstår att se vem som får slutnotan; ägaren, norska myndigheter eller svenska. Enligt Västnytt är ägaren konkursmässig (juli 2011).

Törs man föreslå att norska oljepengar hjälper till att ta bort Hamen och dess oljeproblem?

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *