Kategoriarkiv: Fartyg

Ruttplanering kan förebygga sjöolyckor

Fartygsolyckor till sjöss inträffar tack och lov sällan. När de inträffar får de stora konsekvenser, som olyckan med kryssningsfartyget Costa Concordia utanför den italienska kusten.

Dagens övervakningssystem för sjöfarten medger bara avläsning av ett fartygs kurs och fart i realtid, inte dess planerade färdplan. Ett naturligt nästa utvecklingssteg är därför att fartygens planerade färdplan blir tillgänglig för övervakningscentraler och andra fartyg. Detta kan jämföras med den flygtrafikledning som sedan länge finns för flyget.

MonaLisa fartygsledningssystem logoSjöfartsverket tar initiativ för EU

Sjöfartsverket leder MonaLisa, ett EU-finansierat projekt för att få detta på plats.

– Det är nu dags att sjöfarten tar lärdom av det trafikledningssystem som finns inom flyget säger Ulf Svedberg, innovationskoordinator på Sjöfartsverket. Detta kommer inte bara att öka sjösäkerheten, utan också göra sjöfarten mer konkurrenskraftig.

Rutt och arbetstider

Med MonaLisa kan andra fartyg och fartygscentraler i land se fartygets planerade rutt, och systemet kan varna när fartyget avviker från kurs. Förutom att räkna ut optimal rutt kan MonaLisa hålla ordning på hur länge rorsman jobbat och ge fartrekommendationer, baserat på fartygsstorlek, djupgående och önskad ankomsttid.

– Det går inte att säga att fartygsolyckor inte skulle ha inträffat med MonaLisa-systemet, men möjligheten att i förväg upptäcka riskfyllda rutter ökar kraftigt, konstaterar Ulf Svedberg.

Miljövänligt och bränslesnålt

Systemet kan bidra till högre sjösäkerhet, optimera bränsleförbrukning och därmed minskade utsläpp samt till effektivare sjöfart. MonaLisa-projektet, som har en totalbudget på cirka 200 miljoner kronor pågår till och med år 2013.

Följ projektet här 

M/S Hamen bort ur Idefjorden

Skrotfartyget Hamen som legat på den svenska sidan av Idefjorden i mer än sju år ska flyttas omgående. Miljödomstolen har avslagit den överklagan som fartygets ägare lämnat in.

Innanför Hälle i Idefjorden ligger fartyget M/S Hamen uppankrat inom ett Natura 2000-område. Strömstads kommun har under lång tid försökt få bort fartyget på grund av hotet det utgör för den marina miljön. Den senaste vintern sjönk fartyget en gång med oljeläckage som följd.

Hamen Idefjorden

Hamen i Idefjorden. Foto Kustbevakningen

Norska ägare

Fartyget ägs av en norsk stiftelse som har haft planer på att renovera fartyget och göra om det till ett museifartyg. Norska Riksantikvarien har tidigare klassat fartyget som värt att bevara. På grund av bristande underhåll har Riksantikvarien tagit tillbaka sitt beslut: Fartyget är numera i så dåligt skick att det helt saknar historiskt värde och en renovering framstår inte längre som realistisk.

Bortforslingsbeslut och vite

Strömstad Kommun anmälde ärendet till Länsstyrelsen, som gick på kommunens linje och beslöt att ägaren skulle bogsera bort fartyget senast den 15 december 2011. Beslutet överklagades. Nu har Miljödomstolen kommit med sitt utslag, fartyget ska bort. Omgående. För varje månad som fartyget ligger kvar får ägarna betala 100 000 kronor i vite.

Vem betalar?

M/S Hamen ska forslas bort från Idefjorden, och skärgårdsmiljön blir både vackrare och mer miljövänlig när skrotfartyget tagits bort. Det återstår att se vem som får slutnotan; ägaren, norska myndigheter eller svenska. Enligt Västnytt är ägaren konkursmässig (juli 2011).

Törs man föreslå att norska oljepengar hjälper till att ta bort Hamen och dess oljeproblem?

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...