Stora Kornö kan bli naturreservat

Stora Kornö med omgivande vatten kan bli naturreservat. Länsstyrelsen har inlett arbete med att ta fram ett förslag.

Tanken är att Stora Kornö och vattenområdet väst om ön inklusive öarna Borgmästaren, Västingskär, Dynabrott och Storebonden ska ingå i ett blivande marint reservat. Inseglingen till Brofjorden ska ingå i reservaten enligt den preliminära karta som tagits fram i första utkastet. Lilla Kornö ligger utanför reservatsgränsen.

Kornö reservatsgräns

Första utkast till reservatsgräns för Kornöreservatet

Privatägda fastigheter i själva samhället på Stora Kornö ska inte ingå i reservatet. Däremot planeras att lägergården som Friluftsfrämjandet driver, och fastigheter som ägs av Statens Fastighetsverk, ska ingå i reservatet.

Arbetet startas nu

Länsstyrelsens nästa steg blir att diskutera reservatets inriktning och omfattning med Lysekils kommun, ett arbete som inleds i januari/februari. Fastighetsägare på Stora Kornö kommer att kontaktas under våren. Kornö har inte längre åretruntboende, men många fastighetsägare bor på ön sommartid och besöker Kornö så ofta det bara går: julfirande, tar ledigt 1-2 veckor vid hummerpremiären och tillbringar många helger på ön. Öns lägergård används också flitigt.

Genuin ö

Kornö är känt för sitt genuina samhälle med orörd bebyggelse utan turism-anpassning. Här finns sjöbodar från 1500-talet och man kan fortfarande se hur skärgårdslivet gick/går till. Faktiskt en av få platser i Bohuslän som är orörda på det viset.

Omfattande naturskydd

Som paddlare och friluftsmänniska inser man att naturskyddet i Lysekils vatten blir omfattande. Reservatets södra gräns linjerar med nästa naturskyddsområde söderut. 

  • Öarna väster om Kornö är sedan tidigare fågelskyddsområde och är inte tillåtna för landstigning 1 april – 31 juli. Dessutom ingår flera av dem i ett Natura 2000-område.
  • Hela Gullmaren är natura 2000-område och skyddad på andra sätt dessutom. Öarna väster om Gullmaren ut till öppet hav ingår också.
  • Gåsö söder om Gullmaren är naturvårdsområde utan tillåten tältning.
  • Öarna väster om Gåsö är sälskyddade och inte tillåtna för landstigning 15 maj till 15 juli.
  • Näverkärr nordost om Kornö är naturreservat utan tillåten tältning.

Det är bra att unika Kornö skyddas, bara tillgängligheten för närbefolkningen består. Dessutom är det viktigt att besökande paddlare kan övernatta i Lysekils vattenområde, så Lysekil inte blir ”förbjudet område” på kartan och svårt att besöka/passera igenom.

Naturskydd i Lysekils kommun och angränsande paddlingsvatten

Naturskydd i Lysekil och angränsande paddlingsvatten. Hermanö, Hållö och Bassholmen är tältförbjudna.

Reservatet bör tillåta tältning

Länsstyrelsen räknar med att det tar minst två år att göra om Stora Kornö till naturreservat. Kajakrapporten förutsätter att arbetets gång innehåller en remissrunda för bästa möjliga slutresultat; på samma sätt som gjordes i bildandet av Väderöarnas naturreservat. Bästa slutresultat vore att tillgängligheten består genom att naturreservatet tillåter tältövernattning. Särskilt viktigt med övernattnings-möjlighet blir det för paddlare på långtur i Bohuslän. Om det inte finns någon övernattningsbar ö kvar mellan Hermanö och norra sidan Brofjorden blir det en för lång dagsetapp för många, och möjligheten att anpassa paddlingsdagens längd efter vädret minskar. 

Remissinstanser bör omfatta friluftsföreningar, klubbar och intresseorganisationer i Lysekils kommun och närliggande kommuner, liksom företagare som erbjuder natur-aktiviteter.

Kornö-användning idag

Kornö ligger på perfekt avstånd för en dagstur för paddlare inklusive landstigning. Har man ovana paddlare på besök är Kornö en bra destination. Och inspirerande. Vill man bara komma ut bland öarna efter jobbet och övernatta i skärgården utom synhåll för fastlandet är Kornö på lagom avstånd. Idag är det tillåtet för enskilda att övernatta i tält på Kornö, och det sker gärna i samråd med lokalbefolkningen, som äger ön.

Vad tycker du?

Hur resonerar du? Tycker du att naturreservatet ska tillåta en natts tältande, eller inte? Skriv gärna en kommentar längre ner på sidan.

Kornö hamn samhälle

Än så länge går det inte att hitta något material på Länsstyrelsens webbplats. Kajakrapporten kommer att fortsätta bevaka ärendet.

Källa: Lysekilsposten.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *