Etikettarkiv: Gullmaren

Långfärdsskridsko Gullmarsfjorden

Första Gullmarsisen – skridskor

Idag har vi skrinnat på Gullmarsfjorden för första gången i vinter. Dagens paddlingstur blev inställd p.g.a. vind och is. Då blev det skridskor istället.

Vi ska kliva på isen i Gårvik. Vinden är redan här och ökar medan vi gör oss klara. Alla ser fram emot en spännande åkning med motvinden från syd. Målet är Stora Bornö och kanske vidare för de som orkar. För de som inte vill runda ön blir det korvgrillning och eldmys.

Vi ger oss av i samlad trupp. Lä bakom holmen på väg ut, sedan får vi den sydliga vinden i sidan. Prognosen sa 8-9 m/s … kan nog stämma. Klurigt att uppskatta vind utan att ha vågor att se på. Vinden drar i alla fall i benen och lösa snökorn blåser iväg över isen.
Underbart fin is med tunn snö i rännor från vinden. Slät och mörk, på vissa partier har den grå tredimensionella stavar och kuber inuti, nästan som schackmönster. Bild? Sorry, det hanns inte med då.

Några småknaggel på några ställen i snön, annars slätt som ett salsgolv och hårt. Vi anländer norrudden efter 3 km. Vi är varma i kläderna och leenden syns överallt. Några går iland – många vill prova några kilometer till innan rast. Vi delar upp oss i två grupper. Vi som ska åka 2 km till forskningsstationen. Den andra gruppen fortsätter ytterligare 2 km i öppen motvind för att runda ön.

Vi fortsätter, på öns östsida. Här får vi vinden rätt i ansiktet. Trög åkning. Saltet har krupit upp på ovansidan isen, som är mjuk nära ön. Skridskorna går inte ovanpå längre. Belöningen blir de fina vattenfallen. Vid Stora isfallet är klättrarna igång, vi kan skymta dem på toppen av klippan. När vi skrinnar hemåt ser vi dem rappellera ner. Imponerande fart! Det får vi också när vi ska hemåt.

Bornoskridsko_G_05

Men först stannar vi till vid forskningsstationen och Bengt Orsmalm berättar. Om mannen som skapade stationen för över hundra år sen, om klumpfisken som blivit lampa i salongen och hur Selma Lagerlöf läst i dess sken. Bornös forskningsstation står för världens längsta mätserie i havet, och nu när den lagts ner har Kristinebergsstationen (vid Fiskebäckskil) tagit över.

Vi skrinnar tillbaka norrut. En skrinnare har kommit över från långåkargruppen och tipsar om att isen mitt ute på fjorden är hårdare än inne vid ön. Dit ska vi! Härlig is och härlig åkning. Ren is och långa skär. ”Du och jag, isen”. Underbart!

Långfärdsskridsko Gullmaren

Lika underbart som att känna elddoften när vi kliver in bland träden. Plötsligt blev det ett annat äventyr 🙂 Mums, prat och skratt. Mjuka tallbarr och lä. Efter ett tag kommer långåkargruppen. Rosiga och lyckliga. Visst fick de kämpa till sydudden, men sen … finfina isar och bra fart.

Korvgrillning skridskotur

Hemfärden går via Lilla Bornö ner mot Smörkullen. Fin-is. Nu hamnade jag i snabba gruppen och vi sträcker ut ordentligt. Ljuvligt! Vid Smörkullens höga klippor smalnar fjorden och här hittar vi råkar med vertikal is. Coolt. Liten bildpaus medan Anders skruvar skridsko, sen skrinnar alla in mot Gårvik lika lyckliga som skolbarn på rast. En perfekt friluftsdag!

/Skrinnat 130126, cirka 10 km.

Skogsavverkning på Bornö

60 hektar barrskog ska avverkas i naturreservatet Stora Bornö i Gullmaren, med start i mitten av augusti 2012.

Stora Bornö är Gullmarsfjordens största ö och blev naturreservat våren 2012 (enligt Länsstyrelsens nyhetssida). På ön finns omfattande barrskog och Munkedal Skog AB bedriver skogsbruk på ön.

Stora Bornö, Gullmarsfjorden, paddling

De bohuslänska kustlövskogarna är idag bara rester av en tidigare vanlig naturtyp. Avskogning, granplantering och andra åtgärder har trängt tillbaka lövskogarna och de arter som var knutna till dessa. På Stora Bornö finns fortfarande ett 40-tal rödlistade arter kvar, de flesta knutna till lövskogarna. Ett exempel är grå taggsvamp som bara finns på 20 ställen i Sverige.

Nu startar Länsstyrelsen ett avverkningsprojekt tillsammans med skogsbolaget. 60 hektar barrskog ska avverkas för att ge utrymme för den lövskog som finns kvar på ön.

– Vi gör dessa insatser i samverkan med markägaren för att på sikt ge jättelaven och norskoxeln och andra arter möjligheter att överleva och sprida sig, säger Lennart Olsson på Länsstyrelsens naturvårdsenhet. De ädellövskogsrester som finns kvar på ön räcker inte för att skapa goda livsmiljöer för arter som idag är hårt trängda och i några fall starkt hotade. Genom att avverka barrskogen ger vi plats för lövskogen att växa. Tanken är att den existerande skogen ska vara en kärna som sedan  får växa sig större. Den fulla effekten ser våra barnbarn.

– Bohuslänsk lövskog är sällsynt idag, men på Stora Bornö finns små rester kvar av den gamla skogen, fortsätter han. Ön skonades när den stora avskogningen skedde under 1700-talet och trankokeriperioden, kanske för att den låg avlägset till. Nu börjar vi återställa 1600-talsmiljön.

Avverkningen kommer att pågå hela hösten och ske med skogsmaskiner, för att kunna utföras på rimlig tid. När den är avslutad återställs markskador och öns lastramp tas bort. Även vandringsleder planeras.

Stora och Lilla Bornö ligger långt in i Gullmaren och är fina att paddla runt. Stora Bornö är en hög, skogklädd ö känd för sin forskningstation, ett vattenfall populärt för isklättring och den fina utsikten från toppen.

Stora Bornö, Gullmarsfjorden, paddling

Forskningsstationen

 

Israpport 120224

Israpport för paddlare, gällande olika orter i Bohuslän. De senaste dagarna har haft riktig vårkänsla, med sol och ”vårlukt”.

Marstrand

Isflak i sundet mellan Koön och Marstrand, men det går att ta sig fram med kajak. Mycket is mellan Klöverön och Koön, men det går att ta sig igenom. Marinaviken på sydsidan Koön: mycket is men går att ta sig igenom, uppskattar lokalborna. Havet på utsidan och norrsidan Marstrand är öppet.

Lysekil

Isättningsplatser, hamnar och hav isfria igen sedan en dryg vecka tillbaka. Enstaka grunda vikar fortfarande isfyllda förra helgen, som Sivik. Fiskebäckskil har spanats från Lysekil och är öppet längs kusten. Möjligen ligger det lite is kvar längst in i Fiskebäckskilsviken. Grundsundskanalen har ett skyddat och skuggigt läge, och kan fortfarande vara isfylld. Under köldknäppen i början av februari frös alla iläggningsplatser till liksom sunden ute till havs: sundet mellan Kornö och Bläckhall till, Skeppsholmen, Valbodalen och Saltö. Dessutom hela Fiskebäckskilsviken och Grundsund-kanalen. Plusgrader i en vecka liksom solsken och regn har tärt på isen och sund och iläggningsplatser är isfria igen.

Gullmaren

Öppen från mynning och så långt inåt man kan se från färjeleden Finsbo-Skår. Inne vid Bornö kan isen vara kvar, då den varit 15 cm tjock och använts regelbundet av skrinnare. Tveksamt om den fortfarande är skridskovänlig.

Bassholmen

Öppet vatten.

Ljungskile

Ljungskileviken är fortfarande isfylld och för tre dagar sedan skrinnades det strax innanför Ulvön.

Hunnebostrand

Isfritt igen, inklusive badplatserna strax norr om samhället.

Hamburgsund

Isfritt igen, inklusive Norra Ejde. I onsdags morse låg en tunn ishinna inne i sundet, men den smälte igen under dagen.

Sotekanalen/Sotenkanalen

Isfylld, även om isen blivit mycket tunnare. Inte paddlingsbar.

Bohus-Malmön

Sundet mellan fastlandet och öns norrsida är helt öppet, liksom isättningsplatser. Ovisst om samhällets hamn är isfri

Smögen

Hamnen isfri, liksom allt vatten längs smögenbryggan. Antagligen är allt hav utanför också isfritt.

Vänersborg

Is.

Stora Kornö kan bli naturreservat

Stora Kornö med omgivande vatten kan bli naturreservat. Länsstyrelsen har inlett arbete med att ta fram ett förslag.

Tanken är att Stora Kornö och vattenområdet väst om ön inklusive öarna Borgmästaren, Västingskär, Dynabrott och Storebonden ska ingå i ett blivande marint reservat. Inseglingen till Brofjorden ska ingå i reservaten enligt den preliminära karta som tagits fram i första utkastet. Lilla Kornö ligger utanför reservatsgränsen.

Kornö reservatsgräns

Första utkast till reservatsgräns för Kornöreservatet

Privatägda fastigheter i själva samhället på Stora Kornö ska inte ingå i reservatet. Däremot planeras att lägergården som Friluftsfrämjandet driver, och fastigheter som ägs av Statens Fastighetsverk, ska ingå i reservatet.

Arbetet startas nu

Länsstyrelsens nästa steg blir att diskutera reservatets inriktning och omfattning med Lysekils kommun, ett arbete som inleds i januari/februari. Fastighetsägare på Stora Kornö kommer att kontaktas under våren. Kornö har inte längre åretruntboende, men många fastighetsägare bor på ön sommartid och besöker Kornö så ofta det bara går: julfirande, tar ledigt 1-2 veckor vid hummerpremiären och tillbringar många helger på ön. Öns lägergård används också flitigt.

Genuin ö

Kornö är känt för sitt genuina samhälle med orörd bebyggelse utan turism-anpassning. Här finns sjöbodar från 1500-talet och man kan fortfarande se hur skärgårdslivet gick/går till. Faktiskt en av få platser i Bohuslän som är orörda på det viset.

Omfattande naturskydd

Som paddlare och friluftsmänniska inser man att naturskyddet i Lysekils vatten blir omfattande. Reservatets södra gräns linjerar med nästa naturskyddsområde söderut. 

  • Öarna väster om Kornö är sedan tidigare fågelskyddsområde och är inte tillåtna för landstigning 1 april – 31 juli. Dessutom ingår flera av dem i ett Natura 2000-område.
  • Hela Gullmaren är natura 2000-område och skyddad på andra sätt dessutom. Öarna väster om Gullmaren ut till öppet hav ingår också.
  • Gåsö söder om Gullmaren är naturvårdsområde utan tillåten tältning.
  • Öarna väster om Gåsö är sälskyddade och inte tillåtna för landstigning 15 maj till 15 juli.
  • Näverkärr nordost om Kornö är naturreservat utan tillåten tältning.

Det är bra att unika Kornö skyddas, bara tillgängligheten för närbefolkningen består. Dessutom är det viktigt att besökande paddlare kan övernatta i Lysekils vattenområde, så Lysekil inte blir ”förbjudet område” på kartan och svårt att besöka/passera igenom.

Naturskydd i Lysekils kommun och angränsande paddlingsvatten

Naturskydd i Lysekil och angränsande paddlingsvatten. Hermanö, Hållö och Bassholmen är tältförbjudna.

Reservatet bör tillåta tältning

Länsstyrelsen räknar med att det tar minst två år att göra om Stora Kornö till naturreservat. Kajakrapporten förutsätter att arbetets gång innehåller en remissrunda för bästa möjliga slutresultat; på samma sätt som gjordes i bildandet av Väderöarnas naturreservat. Bästa slutresultat vore att tillgängligheten består genom att naturreservatet tillåter tältövernattning. Särskilt viktigt med övernattnings-möjlighet blir det för paddlare på långtur i Bohuslän. Om det inte finns någon övernattningsbar ö kvar mellan Hermanö och norra sidan Brofjorden blir det en för lång dagsetapp för många, och möjligheten att anpassa paddlingsdagens längd efter vädret minskar. 

Remissinstanser bör omfatta friluftsföreningar, klubbar och intresseorganisationer i Lysekils kommun och närliggande kommuner, liksom företagare som erbjuder natur-aktiviteter.

Kornö-användning idag

Kornö ligger på perfekt avstånd för en dagstur för paddlare inklusive landstigning. Har man ovana paddlare på besök är Kornö en bra destination. Och inspirerande. Vill man bara komma ut bland öarna efter jobbet och övernatta i skärgården utom synhåll för fastlandet är Kornö på lagom avstånd. Idag är det tillåtet för enskilda att övernatta i tält på Kornö, och det sker gärna i samråd med lokalbefolkningen, som äger ön.

Vad tycker du?

Hur resonerar du? Tycker du att naturreservatet ska tillåta en natts tältande, eller inte? Skriv gärna en kommentar längre ner på sidan.

Kornö hamn samhälle

Än så länge går det inte att hitta något material på Länsstyrelsens webbplats. Kajakrapporten kommer att fortsätta bevaka ärendet.

Källa: Lysekilsposten.

Ökade förutsättningar för is

Förutsättningarna för isläggning i Gullmaren och i kanaler ökar.

Söndagen var nästan vindstilla. Måndagen likaså, med östlig vindriktning så att ingen sjö byggs upp. Det är minusgrader på nätterna nu, och bitvis på dagarna också, och minusgrader har det varit ont tidigare. Idag tisdag är också vindstilla och Gullmaren står som en vit vägg.

Nästa vecka ska det bli ner till 15 minus på nätterna och minus hela dagarna. Om dygnen dessutom blir vindfattiga är risken/chansen stor för isläggning i skyddade områden, som i kanaler och även i Gullmarens inre del.

Israpport 2012

Första israpporten för 2012 kan glädjande nog rapportera att Bohuslän är isfritt! 

Enda isen överhuvudtaget har spanats in på nyårsafton – ett lövtunt islager på innersta Byfjorden, med öppen ränna i mittdelen. Den dagen var det också någon minusgrad för ovanlighetens skull. Isen lär ha blåst bort vid det här laget och skärgården är isfri.

Annat var det nyårsdagen 2011 när vi vaknade till en vit skärgård där isblocken flöt staplade som dominobrickor utanför klipporna. Nyårsaftonens storm hade brutit upp istäcket mellan Danmark och Sverige och skyfflat in isen is skärgården. Då var det slutpaddlat på några veckor.

Förra vintern var det minusgrader så det stod härliga till. Denna vintern har Lysekil haft mindre än 10 frostnätter totalt och det är plusgrader som gäller. Mildvädret ger oss den ena stormen efter den andra. Kuling är nu vardagsmat och blåser det inte över 20 m/s är det inte värt att nämna ;). Sista tiden har det varit flera stormar i veckan med kuling på dagarna emellan. Måseskär fick toppnotering i förra veckans storm, med 33 m/s i byarna. Vi hade verkligen flyt som fick en lugn julaftonspaddling mellan stormarna.

Ikväll väntas nästa storm in över västkusten, med cirka 25 m/s. Kvällstidningarna rubricerar den som ”Väderbomb över västkusten”. Läge att se över båtpresenningarna igen alltså. Högt vattenstånd är numera normaltillstånd, och det händer att Lysekils vägfärja har svårt att koppla fast rampen i land på grund av högt flytläge. Några dagar fick bussarna ta annan rutt för att rampvinkeln blev för brant för att köra iland en lång buss.

Snö har vi heller ingen heller, peppar peppar.  Hittills bara snöblandat regn ute vid kusten, två gånger. Vi får se hur det blir, det ska tydligen bli minusgrader nästa vecka. Kajakrapporten håller tummarna för skridskois i Gullmarens inre del och isfritt ute vid kusten, som vi hade största delen av förra vintern.

Israpport många platser, 26 mars 2011

Stocken: Viken vid Stockens camping är fortfarande isfylld, hela vägen ut till udden. Där är långgrunt så det dröjer innan det blir isfritt. Väljer man däremot att bära den långa biten till nästa vik så är det öppet vatten där.

Ellös: Stranden och badplatsen vid Edebacken är isfri. Hamnen strax norr om badplatsen, vid Skandiavägen, hade en tunn ishinna. Paddlingsbart därifrån och ner till Vallerö, utan att se någon is.

Lavö: Enligt rapport går det att sätta i vid Lavön. Där är lite sämre parkeringsmöjligheter än vid Ellös om ni är många.

Hermanö och Vallerö: Isfritt, och lika vackert som alltid.

Käringön och Måseskär: Såg isfritt ut uppifrån Vallerö, men hamnen vid Käringön är ospanad.

Vänersborg: Har fått sin första vattenstrimma inne vid landkanten, men annars är det is i sikte.

Vättern: Norra Vättern, i Ödeshög-trakten är öppen, men längs stränderna finns isvallar som är svåra att klättra över med kajak.

Saltholmen Göteborg: För två dagar sen släppte isen inne vid GKF:s brygga inne vid Saltholmen, så Göteborgarna kan äntligen börja använda havet igen. Snart gör de en premiärtur till Valö.

Gullmaren: Från Lysekil & Fiskebäckskil och utåt är det öppet, liksom söderut. Från Lysekil in till Finsbo-Skår-färjan är det numera öppet. Vi har haft vårdimma två gånger redan, men med veckans kalla väder är det en ny ishinna på morgonen igen, som smälter undan dagtid. Låt oss hoppas att  vi inte får en mulen och vindstilla dag, så klarar det sig. 

Inre delen av Gullmaren, från färjeleden och inåt: Här smälter det lite mer för varje dag, vinden har hjälpt till en hel del. Iskanten har nu flyttats bakåt till Flat/Torgestad (se sjökortet, Lysekilssidan). För en vecka sedan skrinnades det vid Bornö, men isen är bara åkbar fram till kl 11 på förmiddagen.

Havet väster om Lysekil: Öppet, sedan några veckor tillbaka.

Smögen och Kungshamn: Öppet, spanat från Lysekil. Där finns garanterat öppna isättningsplatser också.

Grundsund söder om Lysekil: Grundsunds kanal är isfylld.

Gåsö: Isfritt runt hela ön sedan mitten av mars. Isen har släppt i vikarna i norr och söder. Oklart om de västra vikarna också är öppna, då de varit mer läade.

Känner du till fler isfria/isstängda platser på Västkusten? Tipsa gärna eller skriv en kommentar.

Gåsö runt isfritt!

Israpport Lysekil och Gåsö 15 mars 2011

Isen ger sig bit för bit ute i skärgården. Nu är västsidan Gåsö äntligen isfri så att det går att paddla runt ön.

För en vecka sen gick det att paddla från Lysekil till södra änden av Gåsö, men inte vidare runt ön. Viken i söder var isfylld, sundet inte passerbart. Bukten på norränden Gåsö var då öppen i ytteränden, men strandviken isfylld. 

Så paddlade vi för tre dagar sen och då hade isen släppt från stranden i norr. Ett stort flak låg och flöt löst ute i viken och stranden var fikavänlig.

Flatholmen: viken på norra sidan Flatholmen har fortfarande is, även om mängden halverats på bara två veckor.

Inre Gullmaren: Från Finsbo-Skår-färjan och inåt är det fortfarande isen som regerar. För första gången sedan isen lade sig är det nu en isfri bit innanför färjan. Den växer saxa, samtidigt som skridskoåkarna fortfarande skrinnar inne vid Bornö.

Meteorologisk vår!

Sådär, då bekräftar SMHI det vi lokalt redan känt på oss – våren är här! Ett antal platser i Bohuslän har idag uppnått den meteorlogiska defintitionen på vår: dygnsmedeltemperatur över 0 grader sju dagar i rad. Koster, Väderöarna och Tjörn till exempel. Första dagen av de sju räknas då som vårens ankomst i efterskott, alltså anlände våren den 7 mars. Följ vårens ankomst på SHMI:s vårkarta.

Dimman är här

Ett annat säkert vårtecken är att havsdimman har kommit. I morse var det dimma både över havet och Gullmaren, så nu börjar havet anpassa sin temperatur efter land. Dags att montera kompassen med andra ord.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...