Trängselskatt Göteborg

1 januari 2013 startar trängselskatten i Göteborg. Här finns all information du som privatperson behöver känna till.

trangselskatt logotyp

Trängselskatt tas ut för svenskregistrerade fordon som körs in i och ut ur de centrala delarna av Göteborg måndag till fredag mellan 06.00 och 18.29. Skatt tas inte ut lördagar, helgdagar, dagar före helgdag eller under juli månad. Vissa fordon är undantagna från trängselskatt.

Genomresa på E6 beskattas

E6 kommer också att ingå i trängselskatten, liksom de bilar som bara passerar genom Göteborg. För att underlätta för bilisterna har en flerpassageregel införts; passeras flera stationer inom 60 minuter debiteras bara den dyraste.

Priser

Varje passage in till eller ut ur de centrala delarna av Göteborg kostar 8, 13 eller 18 kronor, beroende på tidpunkt. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 kronor.

Trängselskatt Göteborg priser

Månadsvis fakturering

Betalning sker inte vid passerstationen, allt faktureras. Betalningscykel enligt bilden. Skattebeslutet tas i mitten av månad 2. Försenad betalning ger en straffavgift på 500 kronor. Autogiro erbjuds (infosida, ansökansida), liksom e-faktura. Transportstyrelsen ser gärna att bilister registrerar dessa redan i höst.

Trängselskatt Göteborg faktureringsperiod

Ägaren har ansvaret

Om avin uteblir är fordonsägaren fortfarande skyldig att hålla sig informerad om sin skatt  och betala i tid. Ägaren kan logga in på Mina sidor hos Transportstyrelsen för att se sin status, använda appen, eller ringa kundtjänst på 0771-29 29 29  (8-16.30).

Placering passerstationer

Det finns 36 olika stationer för trängselskatt, placerade utifrån dagens trängsel, och i några fall med tanke på framtida trängsel. Bilden visar en översikt. Några betalstationer har flera portaler. För att se exakt position hänvisar Transportstyrelsen till en zoom-bar pdf, där ett svart streck visar portalens position, och till detaljkartor per betalstation.

Trängselskatt Göteborg karta betalstationers placering

Deklarera trängselskatten

Använder du bilen till och från arbetet och har rätt till avdrag för resorna är även trängelskatten avdragsgill.

Passerbricka

Kajakrapporten har lusläst Transportstyrelsens sektion om trängselskatt, liksom det brev som gått ut till alla fordonsägare i Västra Götaland och Halland. Passerbricka nämns ej bland planerade registrerings- och betalningsmetoder. I Stockholm, på Öresundsbron och på Svinesundsbron använder många pendlare passerbricka och visst hade det varit smidigt om samma passerbricka kunde anslutas till Göteborgssystemet. Kanske blir det aktuellt i framtiden? På norska vägar ger passerbrickan rabatt vid den vägtull som passeras flest gånger.

Informationsbroschyr i pdf, 2,8 M

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *