Väderöarna är nu naturreservat

Väderöarna har blivit naturreservat. Beslutet togs den 1 juni 2011 och gäller direkt. Vad det innebär i praktiken går inte att läsa sig till, myndigheternas webbplatser är inte uppdaterade än. Men lite onda aningar får man.

Så här står det i beslutsfattande Länsstyrelsens pressrelease:

Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Väderöarna i Tanums kommun. Naturreservatet ligger direkt söder om Kosterhavets nationalpark och är tillsammans med denna Sveriges artrikaste marina miljö.

Väderöarna väderöbod

Motivering:

  • De höga naturvärdena beror på inströmmande klart vatten med hög salthalt och en stor variation av bottnar på olika djup.
  • Här finns koraller, sjöpennor, anemoner, liljestjärnor, trollhumrar och många andra arter. Väderöarna är därför känt som ett paradis för sportdykning.
  • Naturreservatet är 183 km2 stort och utgörs till stor del av öppet hav.
  • Tillsammans med Kosterhavets nationalpark och Hvalers nationalpark i Norge får vi nu ett sammanhängande skyddat havsområde på 926 km2.
  • All exploatering som kan skada naturvärdena förbjuds i naturreservatet.

Väderöarna – ändringar i skyddsområde

Väderöarkipelagen består av närmare 300 öar och skär. Den ligger mitt i havet ca 10 km väster om Fjällbacka och Hamburgsund. Den är ett populärt besöksmål för fritidsseglare. (Och paddlare!Kajakrapportens kommentar).

Tidigare tillträdesförbud i fågel- och sälskyddsområdena har upphävts för flera öar, medan zonen med tillträdesförbud utökas från 50 till 100 meter för de öar som fortfarande har fågel- och sälskydd.

­­– Både den besökande allmänheten och djurlivet blir vinnare på detta, säger Tord Wennerblom på Länsstyrelsen.

Remissrunda gjord våren 2011

Ett förslag till naturreservat har under våren varit på remiss. De flesta som svarade på remissen tycker att det är bra med naturreservat vid Väderöarna. Ingen tycker att det är dåligt. (Står det i press releasen).

Kajakrapportens kommentar

Vid paddling vid Väderöarna på påsk framkom lokalbefolkningens farhågor. Att ett naturreservat skulle innebära att man inte kan vistas inom fågelskyddsområdet alls. Skyddsreglerna fram tills nu var ”du kan vistas inom fågelskyddsområdet på sjökortet, genom att passera igenom, men inte uppehålla dig. Du måste också hålla avståndsgränsen till varje ö”. Det betyder: du kan paddla inom markeringen och röra dig inne i området så länge du inte pausar, utan hela tiden passerar. Lokalbefolkningen menade att naturreservatets nya regler skulle innebära att man är tvungen att hålla sig utanför hela fågelskyddsområdet på sjökortet. Dvs öarna blir helt avskurna för friluftslivet. Så snart myndigheterna är på plats igen kommer Kajakrapporten att undersöka vilka regler som nu gäller.

Övrigt från Länsstyrelsen

Naturvårdsverket har bidragit med 1,1 miljoner kr för främst marinbiologiska undersökningar inför reservatsbildningen. Dessa har utförts av Lovéncentret på Tjärnö. Naturreservatet Väderöarna är Sveriges 26:e marina naturreservat. Det innebär att riksdagens delmål till 2010 nu är uppfyllt, om än något försenat.

Tyck till om beslutet

Paddlare, vad tycker du? Är det bra att Väderöarna har blivit naturreservat? Hur önskar du att naturreservatet ska användas, och hur ska friluftslivet och naturreservatet samverka? Skriv gärna på Kommentarer nedan.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *