Kategoriarkiv: Bohusläns skärgård

Inlägg som relaterar till geografisk del av Bohusläns kust, eller till öar. Alternativt som berör skärgården som helhet.

Hummerfiske regler

Här hittar du gällande regler för hummerfiske. Hummerfisket lockar många, bl. a. för hummerns kilopris. Men kan du reglerna? Om inte riskerar du böter eller fängelse.

Hummerfiske datum

 • Hummerfiske är tillåtet från första måndagen som inträffar efter den 20 september till och med sista november för fritidsfiskare och fram till sista december. Dessa datumregler gäller sedan 2017.
 • Förbjudet att förvara levande hummer i någon form  av sumpningsanordning fr.o.m. den 10 maj fram till hummerpremiären.
 • Inom kustvattenområdet är fiske med nät, ryssjor och tinor på 6-30 meters djup förbjudet från och med 15 september fram till hummerpremiären. (undantag sillgarn, makrillgarn, hajgarn). Gäller området norska gränsen ner till latitud 57 12,65 N.
 • Obs specialkampanj för amerikansk hummer 2011 och varje hummersäsong sedan dess.  Detta för att kunna forska mera på den invasiva amerikanska hummersorten.

Hummerfiske Fjällbacka skärgård

Hummer som inte får fiskas

 • Honor med yttre/synlig rom
 • Humrar mindre än minimimåttet: För hummer gäller sedan 2017 minimimåttet 9 centimeter mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (så kallad carapaxlängd).

Hummer som inte uppfyller fiskekraven ska sättas tillbaka i vattnet på fångstplatsen.

Tillåtna fiskeredskap och fiskemetod

 • Endast hummertina. Hummer som fångas i nät, ryssja, kräftbur eller trål etc måste tillbaka i havet, på fångstplatsen. Man får inte fånga hummer för hand eller vid undervattensaktivitet.
 • En privatperson får ha max 6 hummertinor. En yrkesfiskare max 40.
 • Den som sätter i tinan måste själv ta upp den! Ingen ställföreträdare får användas … vilket förklarar varför kustborna tar semester under hummerpremiär-veckan.

Hummertinor – tillåtet utseende

Varje tina ska vara utrustad med två flyktöppningar med en minsta diameter på 54 mm placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg.

Hummerfiske Fjällbacka skärgård

Märkning av fiskeredskap och sump

Hummertinor ska utrustas med kula, cylinder eller vakare. Fritidsfiskare ska märka kulan med namn, adress och ett F. När hummer förvaras i sump ska sumpen märkas med namn och adress/telefonnummer. Yrkesfiskaren ska märka sumpen med länsstyrelsekod eller fiskefartygsdistriktsbeteckning eller yrkesfiskelicensnummer.

Hummerfiske kula och vakare

Försäljningsförbud

Från och med den 7 maj 2011 gäller ett nytt EU-förbud som innebär att fångst från fritidsfiske inte längre får säljas om den kommer från havet.

Tjuvfiske

På grund av höga hummerpriser (nära 1000 kr/kilot vid hummerpremiären) förekommer tjuvfiske veckorna före hummerpremiären. Kustbevakningen och polis tar gärna emot tips om upptäckt tjuvfiske eller sumpar med humrar i förbudsperioden. Under 2011 gjordes flera sådana fynd. Brott mot fiskereglerna ger böter eller fängelse.

Fotnot: Artikeln senast uppdaterad juni 2018. Källa Havs- och Vattenmyndigheten.

 

Föredrag om Hållö fyrplats

Hållö är en välkänd fyrplats utanför Smögen. Våren 2012 händer mycket kring fyrplatsen. Bengt Wall från Föreningen Hållö berättar och visar bilder.

Hållö fyr och de välkända rosa berghällarna. Foto 2007.

Hållö fyr och öns välkända rosa berghällar

Tid och plats

Har du vägarna förbi Lysekil onsdag den 15 februari så passa på att uppleva detta föredrag. Bengt Wall är en duktig berättare och det pågår mycket ute på Hållö för närvarande. Föredraget är gratis, startar klockan 18 och lokal är Lysekils stadsbibliotek.

Hållö fyr detalj

Hållö fyr. De snygga lejonhuvudena strålar bort regnvatten.

Mycket händer på Hållö

Hållö fyr har nyligen renoverats och den intillliggande radiostationen har gjorts om till ett kapell … som redan blivit populärt för vigslar. Bengt Wall kommer att berätta både om fyren och fyrplatsen.

Hållö fyrplats och paddlare

Hållö fyr och kapell november 2011

Föredraget arrangeras av Svenska Fyrsällskapet och Lysekils Stadsbibliotek.

Klädesholmen: dricksvattnet otjänligt

Dricksvattnet på Klädesholmen är just nu otjänligt. Det meddelar räddningstjänsten via Radio Väst som viktigt meddelande till allmänheten.

Räddningschefen uppmanar alla i området att koka sitt dricksvatten tills nytt besked kommer. Felsökning pågår.

Vattenpost finns vid Bleket.

Måndag 31 oktober: Vattnet fortfarande otjänligt.
9 november: Vattnet fortfarande otjänligt. En stor genomsköljning av alla rör görs nu, för att få bukt med vattenkvaliteten.

Klädesholmen

Fyrvaktarnas historia i ny databas

Sjöfartsverket och Svenska Fyrsällskapet lanserar nu en databas med fyrvaktarnas historia. I databasen kan man följa familjernas liv på fyrplatsen, och se hur fyrvaktarämbetet ofta gick i arv.

Carl Gunnar Taube, fyrmästare på Valö

Evert Taubes pappa, fyrmästare på Valö

I somras paddlade jag till flera fyr-öar. På första och andra ön fanns bilder på Evert Taubes pappa, först ung som fyrvaktarbiträde och senare som fyrmästare.

Några veckor senare upptäckte jag på en tredje ö att även mamman kom från en fyrplatsfamilj. Jag minns att jag reflekterade över att fyrvaktarnas historia bara kunde upplevas på plats, av dem som kunde ta sig ut till fyr-öarna. Men inte nu längre! Nu kan du ta en titt från hemmasoffan.

Här finns databasen

Svenska Fyrsällskapet i samarbete med Sjöfartsverket lanserar en webbtjänst med databas där man kan följa fyrvaktarfamiljernas vardag på öarna, och deras karriärer. Databasen hittar du på www.fyr.org (välj knappen fyrpersonal). Maria Elsby för Svenska Fyrsällskapet har i tre år forskat och sammanställt materialet i databasen, bland annat från Sjöfartsverkets arkiv. Man kan söka på enskilda personer, eller på en fyrplats och följa den genom decennierna.

fyrdatabasen skärmbild

Fyrdatabasen skärmbild

Västkust och sydkust klara

Västkustens och sydkustens fyrar är redan dokumenterade, från Koster i norr till Utklippan i söder. Nu går arbetet vidare med ostkustens och Norrlands fyrar.

Lanseringen sammanfaller med Svenska Fyrsällskapets 15-årsjubileum:

– Vi lägger nu en grund för fortsatt forskning om en yrkesgrupp som inte längre finns, säger Svenska Fyrsällskapets ordförande Esbjörn Hillberg. Svenska Fyrsällskapet vill inte bara bevara fyrplatser och fyrar. Kunskapen om de människor som genom århundradena bemannat dessa ofta svårtillgängliga utposter är också viktig att dokumentera.

– Man kan se att fyrvaktaryrket ofta gick i arv och att det finns riktiga ”fyrsläkter” med åtskilliga generationer fyrvaktare, berättar Maria Elsby. Den förste fyrvaktaren vi så här långt dokumenterat är gamle fyrmästare H G Mohrström på Carlsten. Han var född 1742 och en av de första fyrmästarna på den fyr som i knappt 100 år satt högst upp på fästningen i Marstrand och som sedan ersattes av Pater Nosters fyr ute till havs.

Fyrvaktare på Valö

Fyrvaktare genom tiderna på Valö

– Svenska Fyrsällskapet har dokumenterat en viktig del av fyrväsendets och Sjöfartsverkets historia som vi inte själva skulle ha resurser att göra, säger Ove Eriksson, direktör affärsområden, Sjöfartsverket. Vi är tacksamma för det arbete som har gjorts. Fyrar och deras historia är en del av vårt lands kulturhistoria.

www.sjofartsverket.se/fyrpersonal kan du också läsa fördjupningar om några utvalda fyrar.

Hysteriskt hummerpris

Årets första humrar har gått under klubban vid Göteborgs fiskauktion. Hummerpriset slog rekord.

Kilopriset för de första fem humrarna blev enorma 31 600 kronor rapporterar TT:s reporter på plats. Det är rekord. Här kan man verkligen tala om havets svarta guld.
Förra året gick premiärhumrarna för 7300 kr/kilot.

Högstbjudande var grossisten Hanssons Fisk, precis som förra året. ”Först är först” blev förklaringen på varför de bjöd högst.

De fem humrarna distribuerades sedan vidare. Tre av dem gick till Daglivs på Sankt Eriksgatan i Stockholm, som höll egen hummerauktion med dem. De resterande två gick till Feskarbrödernas butiker vid Frölunda torg och Nordstan, båda i Göteborg.

Kilopriser för premiärhumrar (källa TT):

2006:   1310 kr
2007:   2060 kr
2008:   1170 kr
2009:   1110 kr
2010:   7300 kr
2011: 31600 kr

Hummerpremiär 2011

Hummerpremiären är måndag 26 september i år. Det är stor händelse på kusten.

På Kornö har förberedelserna för hummerfisket pågått i flera veckor. Nya rep har köpts in. Kulor och välen har knutits in. Tinorna har setts över, lagats och stått framme på kajerna för att suga åt sig vatten från regnet. Eller lagts i sjön vid båtplatsen.

Hummerfiske Kornö förberedelser 568

Hummerfiske Kornö förberedelser 568

Hummerfiske Kornö förberedelser 568

Hummerfiske Kornö förberedelser

När man går runt nere i hamnen är det kul att höra snacket mellan hummerfiskarna. Det snackas tener, bådar och mading (bete). Några har fått tillräckligt med makrill i sommar för att salta in sin egen som mading. ”Makrill är bäst”. Andra har köpt hem salt sill. ”Vad fick du ge?”. ”250 kronor för 10 kilo”. ”Det var inte så illa, det går an”.

Alla är eniga om att det ska vara makrill eller sill – det måste blänka i vattnet. Och att madingen ska hunnit ruttna lite så att den doftar. Hummern lockas dit av doften, och använder också dofter för att kommunicera.

Strategi för tensättning

När startskottet går kl 07 måndag morgon gäller det att vara först vid de bästa grunden. Några kommer att ligga på plats med båten redan innan, och droppa tinorna direkt klockan slår 7. Sen åker tinorna upp och ner på samma plats i några veckor.

Båten rymmer inte alla 14 tinor en fiskare får ha, så båten måste göra flera turer tillbaka till kajen. Börja längst bort eller vid de närmaste grunden? Alla har sin favorittaktik.

Tjörnfiskare uppmanas avstå hummerfisket

Hummerfiskare på Tjörn uppmanas att avstå från hummerpremiären. Det är Kustbevakningen och Länsstyrelsen som avråder från hummerfiske så att tinorna inte blir ett hinder för oljesaneringen. Kustbevakningen skriver att hummertinor som ligger i vägen kommer att flyttas.

Oljepåverkad hummer?

Enligt länsstyrelsen kan hummern ha påverkats av oljan.

– Vi vet inte riktigt hur djupt oljan har gått, eller om den har påverkat djurlivet. Det kan också vara så att olja fastnar på fiskeredskap. Därför rekommenderar vi att inte fiska hummer mellan Mollösund och Klädesholmen, säger Stellan Elmer, fiskebiolog på länsstyrelsen till Göteborgs-Posten.

Hummerfiskarna tror inte hummern har påverkats och tänker inte avstå hummerpremiären. De väljer istället att lägga tinorna längre norrut och utanför saneringsområdet.

Hummerfiske dokumentärfilm

En härlig dokumentärfilm om hummerfisket. Filmad på Ramsö, Koster 1968 av svt .

 

Amerikansk hummer – fånga och få hittelön

Havsfiskelaboratoriet i Lysekil genomför en kampanj under höstens hummerfiske. Fånga amerikansk hummer och få en femhundring per hummer.

Hummer jämförelse amerikansk hummer och europeisk hummer

Alla hummerfiskare uppmanas att via mobiltelefon rapportera in fångst av amerikansk hummer och sjuk hummer samt att ta hand om sådana fångster för laboratoriets räkning.

En femhundring per hummer

Laboratoriet betalar 500 kr i belöning för varje hummer som laboratoriet får tillgång till. Amerikansk hummer är en främmande art i svenska vatten och kan medföra introduktion av nya och mycket allvarliga sjukdomar och parasiter som kan drabba den inhemska hummern.

Ett tjugotal amerikanska humrar har redan rapporterats från Norge och kring Lysekil har fem amerikanska humrar fångats hittills.

Fiskeregler för kampanjen

Hummer som misstänks vara amerikansk hummer eller sjuk hummer får, efter att tillstånd via mobiltelefon erhållits, tas i land under 2011 och 2012 års fiskesäsonger oberoende av fångstmetod. Detta gäller all hummer dvs. oberoende av storlek och om yttre rom förekommer. Samtalet måste göras från fångstplatsen och nås inte kontaktpersonerna måste olovlig hummer genast sättas tillbaka i havet. Under samtalet ska fiskaren beskriva hummern och få klartecken på att behålla fångsten ombord.

Rapportera fångsten här:

Personal tillhörande Havsfiskelaboratoriet Lysekil
Nås på alla tider via sina direktnummer nedan:

 • Vidar Øresland 010-4784053
 • Mats Ulmestrand 010-4784048

Igenkänningstecken amerikansk hummer

Amerikansk hummer

Europeisk hummer

Färg

Svart till gröngul. Inga helt vita prickar på huvudet. Ofta gulaktiga.

Svart med blå nyanser. Vita prickar på huvudet.
Pannhorn

En eller flera taggar på undersidan.

Inga eller en tagg på undersidan
Taggar på klor Taggar delvis i två rader Taggar i en rad.
Stjärtlob, ovansida Ej helt svart, ibland gulaktig. Svart

Amerikansk hummer – oönskad art

Amerikansk hummer kommer ut i svenska vatten genom otillåten utsättning. Den amerikanska hummern kan förekomma på både grunt och mycket djupt vatten. På djupt vatten kan den undgå att fångas i hummertinor och ett bestånd skulle kunna byggas upp över tiden. Kunskapen om förekomst av amerikansk hummer i våra vatten är mycket låg och allmänhetens rapporter om amerikanska och sjuka humrar är därför nödvändiga.

Undantagstillstånd för hummerfisket

Undantag från gällande fiskeregler ges därför enligt ovan. Informationen sprids via posters som sätts upp i över 70 samhällen från Strömstad till Göteborgs södra skärgård.

Källa: Havsfiskelaboratoriet.

Bohusläns skärgård: Värsta oljeutsläppet på decennier

Tjörns skärgård och Härön är värst drabbat, men nedsölade klippor har även upptäckts vid Hermanö, västsidan Vallerö, på Måseskär och så långt söderut som Åstol. Saneringsarbetet kan ta upp till ett år säger räddningschefen i Tjörns kommun. Stora mängder sjöfågel har drabbats och fågelcentraler arbetar med att tvätta dem rena.

Saneringsarbetet har pågått dygnet runt sedan fredag eftermiddag. Länsor har lagts ut för att förhindra att vinden flyttar oljan ut i skärgården och orsakar ytterligare nedsmutsning. Stigfjorden har spärrats av för att hindra oljan från att ta sig in. Flera oljefyllda västvikar på Härön har också spärrats av, i det område som drabbats mest.

Olja i Tjörns skärgård
Olja i Tjörns skärgård. Foto: Kustbevakningen

Grönmarkeringar är oljedrabbade områden i inre skärgården enligt inventering gjord av Tjörns hemvärn. Sedan dess har man upptäckt ett metertjockt lager olja vid Kaurö. Foto: Tjörns kommun Oljeutsläpp Tjörn karta inkl Härön

Innanför länsorna jobbar strandbekämpare, grundgående båtar med skopor som plockar upp oljan till kar ombord. När 3000 liter samlats in går båten ut till ett större fartyg och oljan pumpas över. Kustbevakningen har nu sanerat mer än 200 000 liter olja från havet. Och ännu återstår olja. Vid Kaurö är oljetäcket i havet en meter djupt. Totalt arbetar 50 anställda från Kustbevakningen med saneringen i havet. Parallellt har både Tjörns och Orust kommuner satsningar igång för att sanera oljan på land. Landsanering är normalt svårare än sanering i havet och tar lång tid. Fler landsanerare har satts in idag.

Strandbekämpare skopar upp olja i Tjörns skärgård. Foto KustbevakningenStrandbekämpare skopar upp olja i Tjörns skärgård. Foto Kustbevakningen

Tjörns kommuns räddningschef Carl-Ian Bismarck säger till Radio Väst:

– Saneringsarbetet kan ta allt från några månader till flera år. Men jag kan tänka mig ett år i alla fall. Hör hela ljudklippet:

Lyssna: Tj\u00f6rn h\u00e5rt drabbat av oljeutsl\u00e4pp’}” alt=”” />

Vinden försvårar arbetet

Måndag kväll fick saneringsarbetet tillfälligt avbrytas pga kuling och fokus blev att hålla kvar oljan innanför länsorna. I morgon onsdag är vädret gynnsammare … men tyvärr spår prognosen starka vindar större delen av veckan. På torsdag ska det blåsa 22 i byarna. Förra veckans efter-orkan-vindar har också bidragit till nedsmutsningen. Vinden i kombination med det höga vattenståndet har kastat oljan långt upp på land. När vattnet sjönk tillbaka blev oljepölar kvar uppe på klipporna.

Djurlivet drabbat

Fåglar är nedkletade med olja och även säl har drabbats. Lyssna på ljudklipp:

Lyssna: F\u00e5gellivet p\u00e5verkas i h\u00f6gsta grad’}” alt=”” />

Hittat oljeskadad sjöfågel?

Sveriges Ornitologiska förening har lokala fågelcentraler som arbetar med att ta hand om oljeindränkta fåglar. För att få bort oljan tvättas fågeln med diskmedel, som sedan noggrant spolas bort med vatten. Fågeln behöver sedan vila. Tvätt av oljeindränkta fåglar kräver en viss kunskap och allmänheten uppmanas att inte försöka sig på detta själv utan i stället larma närmaste fågelcentral vid behov. Upphittade skadade fåglar kan förvaras i mörk pappkartong tills de får professionell hjälp. Tjörns fågelcentral (tel 0303-16501) deltar i räddningsarbetet. Källa: Radio Väst/Fågelcentralen Kungälv/TT

Vill du hjälpa till att sanera?

Just nu kan frivilliga inte delta på grund av arbetsmiljöskäl. Längre fram i saneringsarbetet kan det bli möjligt. Anmäl ditt intresse här.

Fartygskollision trolig källa till utsläppet

Sannolikt beror oljeutsläppet på en fartygskollision väst om Danmark. Så här skriver Kustbevakningen på sin hemsida:
Kustbevakningen fick den 14 september information från danska myndigheter att det skett en fartygskollision utanför Thyborön på danska västkusten föregående helg. Ett av fartygen fick hål i en bunkertank och olja läckte ut i havet. Kustbevakningen fick också en förfrågan om hjälp med överflygning av området. Kustbevakningsflyget flög över olycksplatsen samma dag och kunde då inte upptäcka någon olja i havet. Inte heller satellitbilder visade några tecken på att det fanns olja i havet mellan Danmark och Sverige.

− I området rådde i veckan mycket starka vindar, upp till orkanstyrka. Att upptäcka olja i vattnet under sådana väderförhållanden är praktiskt taget omöjligt då oljan dels blandas med vattnet, dels sjunker ner under ytan, säger Bernt Stedt, chef för räddningsenheten på Kustbevakningen.

Efter kollisionen, tog danska miljöskyddsenheter under söndagen den 11 september upp cirka 55 till 60 kubikmeter olja. I området rådde mycket besvärligt väder, vilket därefter gjorde vidare saneringsarbete omöjligt.

Foto: Samtliga bilder fotograferade av Kustbevakningen

Läsa mer: Sammanfattningssida 20 sept. på Tjörns kommun

Tjörn: Mer olja än befarat

Kustbevakningen rapporterar att man hittat mer olja i området norr om Kyrkesund. Mängden olja är alltså större än först befarat igår när saneringen inleddes. Utsläppet rubriceras nu som stort utsläpp. Oljan finns både i skärgård och på fastlandsstränder.

Man har idag upptäckt vikar med mycket olja, och skadad sjöfågel. Dessutom har mindre mängder upptäckts väst om Klädesholmen.

Oljan har också sköljt långt upp på klipporna i och med stormen som rått måndag-onsdag. Kustbevakningen tror att oljan kommer från en fartygskollision väst om Danmark tidigare i september, och har kontaktat dansk kustbevakning.

Fler båtar har satts in i saneringsarbetet. Bland annat båtar som kan arbeta på grunt vatten.

20110916-170940.jpg
Foto: Kustbevakningen

Olja i Tjörns skärgård

Olja har flutit iland i Tjörns skärgård och upptäcktes igår torsdag. Både stränder och klippor påverkas. Kustbevakningen inledde sanering under torsdagskväll en och rapporterar att det mesta av oljan finns i ett område norr om Kyrkesund.

Kustbevakningens flyg rapporterar att ingen olja syns ute till havs. Det är oklart hur mycket olja som flutit i land och varifrån den kommer. En teori är att oljan kommer från en fartygskollision på danska västkusten i lördags.

Ursholmen årsmöte

Stiftelsen Ursholmen, som sköter om husen på Ursholmen, har årsmöte på lördag kl 13.

Många av stiftelsens medlemmar – privatpersoner och föreningar som är förtjusta i Ursholmen – närvarar normalt vid mötet.

I år blir mötet extra intressant eftersom Kosterhavets personal ska presentera hur skötseln av ön kommer att bli framöver. Eftersom Ursholmen ingår i den relativt nya nationalparken är det förändringar på gång.

Ursholmen Bohuslän

Väderöarna översikt öppnade öar

Väderöarna blev nyligen naturreservat. Tretton öar har öppnats från fågelskydd och ny tidsperiod gäller.

Kajakrapporten har varit i kontakt med Länsstyrelsens projektansvarige Tord Wennerblom för att ta reda på fakta för förändringarna i och med Väderöarna blivit reservat. Ändringarna trädde i kraft 5 juli i år.

De delar av Norra ögruppen som varit stängda för besök i decennier är nu tillgänglig stora delar av året! Dessutom har 13 öar befriats från fågelskydd permanent.

Läs om alla nyheter på översiktssidan om Väderöarna naturreservat. Där kan du också skriva ut en karta som visar uppdaterat fågel- och sälskydd. 

Väderöbod Väderöarna

Väderöbod har nu blivit öppnare, på södra delen ön har fågelskyddet tagits bort.

Filminspelning på Marstrand

Den tvåfaldige guldpalmsvinnaren och filmregissören Bille August kommer till Marstrand i sommar för att spela in sin nya film Balladen om Marie.

Filmen handlar om Marie Krøyer som var gift med den store danska Skagenmålaren P.S. Krøyer. Deras äktenskap beskrivs som en av de mest dramatiska kärlekshistorierna i dansk historia.

Marie var också målare, men hamnade lite i skymundan med skötsel av hem etc, som det ofta blev förr i tiden. Skagenmuséet har målningar både från Marie Krøyer och från maken P.S. Krøyer. Båda två finns också med som motiv. Missa inte att besöka muséet om du har vägarna förbi. Skagenmålarnas alster är otroligt vackra. De lokala fiskarna och deras sjöräddningsinsatser finns också avbildade. 

Marie Krøyer av Peter Severin

Marie Krøyer

Filminspelningen börjar i juli. Filmen har alla möjligheter att bli fantastiskt vacker, både vad gäller kostym, miljöer och målarmotiv. Ljuset på Marstrand har av konstnärer liknats vid det berömda Skagenljuset och kan ha inverkat på valet av inspelningsplats. Husmiljöerna passar också väldigt fint till en film från den epoken.

Film i väst samproducerar inspelningen av filmen.

Lundell får Taubepris

Ulf Lundell tilldelas Orust stora Evert Taube-pris. Han får priset för sin lyrik och tar emot priset på årets Taubespelen den 17 juli.

Priset är nyinstiftat efter en idé av Taubespelens arrangör och Orusts kommunpolitiker. Evert Taube är ju knuten till trakten kring Flatön, Ängön och Orust genom sina sångtexter. Den kopplingen ville man ta vara på och förstärka.

– Taube levde ju långa tider på Ängön och Flatön både som ungdom och vuxen, säger Ronny Svensson, informatör i Orust kommun till Sveriges Radio P1. Han har beskrivit platser på Orust som vi tycker är poetiskt och detaljrikt och naturbeskrivningarna är fantastiska, så vi tyckte att det var läge att göra någonting som visar kopplingen Orust och Taube.

Sagt och gjort, tillsammans med Orust Sparbank instiftades det första Taubepris som är inriktat på lyriken istället för musiken. Evert Taube var duktig på att belysa sin samtid i sina sångtexter, och det är även ”rockpoeten” Ulf Lundell som blir premiärmottagaren av priset; 50 000 kronor och en väggbild i glas av konstnären Helena Gibson.

Lundell närvarar vid den 17:e upplagan av Taubespelen i sommar och mottar priset den 17 juli.

EU-pengar till Bohusläns skärgård

Vill du se hur Bohuslän såg ut för hundra år sen? Trettiofem EU-miljoner går till Västra Götaland för att ta fram kulturmarker igen.

För hundra år sen fanns det gott om skärgårdsbönder och ö-boende i Bohuslän. Kossor och får fraktades ut till öarna för sommarbete, och ängarna hölls öppna. Sly och tång skördades och användes hemmavid. På fjordstränderna – saltängarna – betade också kossor.

Allteftersom skärgården avfolkats har detta blivit en alltmer sällsynt syn. Ängarna har växt igen, buskar och träd har tagit över.

14 områden delar på miljonerna

Nu får 14 områden i Västra Götaland dela på 35 EU-miljoner för att återskapa kulturlandskapet. För skärgårdens del ingår Otterön, Tjurpannans naturreservat nära Grebbestad, Kosterfjorden och Hälsö nära Havstenssund. Det ska röjas fram öppna marker, sedan används betesdjur för att hålla markerna öppna. Länsstyrelsen ansvarar för projektet.

På Hälsö är man redan igång. Mycket har röjts och på nya ängen nere vid havet betar långhårig Highland cattle – en fin syn från havet. Du hittar bilder på Radio Väst P4.

Guidade turer

Allteftersom arbetet blir klart kommer också guidade turer att erbjudas. Tanken är att den småskaliga turismen ska växa och skapa lokala arbetstillfällen.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...