Hummerfiske regler

Här hittar du gällande regler för hummerfiske. Hummerfisket lockar många, bl. a. för hummerns kilopris. Men kan du reglerna? Om inte riskerar du böter eller fängelse.

Hummerfiske datum

  • Hummerfiske är tillåtet från första måndagen som inträffar efter den 20 september till och med sista november för fritidsfiskare och fram till sista december. Dessa datumregler gäller sedan 2017.
  • Förbjudet att förvara levande hummer i någon form  av sumpningsanordning fr.o.m. den 10 maj fram till hummerpremiären.
  • Inom kustvattenområdet är fiske med nät, ryssjor och tinor på 6-30 meters djup förbjudet från och med 15 september fram till hummerpremiären. (undantag sillgarn, makrillgarn, hajgarn). Gäller området norska gränsen ner till latitud 57 12,65 N.
  • Obs specialkampanj för amerikansk hummer 2011 och varje hummersäsong sedan dess.  Detta för att kunna forska mera på den invasiva amerikanska hummersorten.

Hummerfiske Fjällbacka skärgård

Hummer som inte får fiskas

  • Honor med yttre/synlig rom
  • Humrar mindre än minimimåttet: För hummer gäller sedan 2017 minimimåttet 9 centimeter mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (så kallad carapaxlängd).

Hummer som inte uppfyller fiskekraven ska sättas tillbaka i vattnet på fångstplatsen.

Tillåtna fiskeredskap och fiskemetod

  • Endast hummertina. Hummer som fångas i nät, ryssja, kräftbur eller trål etc måste tillbaka i havet, på fångstplatsen. Man får inte fånga hummer för hand eller vid undervattensaktivitet.
  • En privatperson får ha max 6 hummertinor. En yrkesfiskare max 40.
  • Den som sätter i tinan måste själv ta upp den! Ingen ställföreträdare får användas … vilket förklarar varför kustborna tar semester under hummerpremiär-veckan.

Hummertinor – tillåtet utseende

Varje tina ska vara utrustad med två flyktöppningar med en minsta diameter på 54 mm placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg.

Hummerfiske Fjällbacka skärgård

Märkning av fiskeredskap och sump

Hummertinor ska utrustas med kula, cylinder eller vakare. Fritidsfiskare ska märka kulan med namn, adress och ett F. När hummer förvaras i sump ska sumpen märkas med namn och adress/telefonnummer. Yrkesfiskaren ska märka sumpen med länsstyrelsekod eller fiskefartygsdistriktsbeteckning eller yrkesfiskelicensnummer.

Hummerfiske kula och vakare

Försäljningsförbud

Från och med den 7 maj 2011 gäller ett nytt EU-förbud som innebär att fångst från fritidsfiske inte längre får säljas om den kommer från havet.

Tjuvfiske

På grund av höga hummerpriser (nära 1000 kr/kilot vid hummerpremiären) förekommer tjuvfiske veckorna före hummerpremiären. Kustbevakningen och polis tar gärna emot tips om upptäckt tjuvfiske eller sumpar med humrar i förbudsperioden. Under 2011 gjordes flera sådana fynd. Brott mot fiskereglerna ger böter eller fängelse.

Fotnot: Artikeln senast uppdaterad juni 2018. Källa Havs- och Vattenmyndigheten.

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *