Godafoss nu loss och på väg till hamn

Godafoss är loss från grundet i Hvalerskärgården i Kosterhavets nationalpark och kommer att bogseras i hamn på norska sidan. När containerlasten plockats av fartyget lossade det från grundet. Saneringsarbetet har gått bra, och oljelänsor sattes snabbt runt fartyget. Räddningsinsatsen bedöms som mycket lyckad och grundstötningen har fått små konsekvenser jämfört med den potentiella faran med två tjockoljetankar på vardera 250 000 liter med läckande olja. Väldigt lite av oljan nådde land tack vare rådande vindar, och när 1600 sjöfåglar kontrollerades hade ett 50-tal oljeskadats. Miljönotan har ändå blivit stor: hundratals ton olja läckte ut. Många ton plockades upp av Kustbevakningens fartyg från Sverige och Norge, oklart hur många.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *