oljeutsläpp

Bohusläns skärgård: Värsta oljeutsläppet på decennier

Bohusläns skärgård: Värsta oljeutsläppet på decennier 0

Tjörns skärgård och Härön är värst drabbat, men nedsölade klippor har även upptäckts vid Hermanö, västsidan Vallerö, på Måseskär och så långt söderut som Åstol. Saneringsarbetet kan ta upp till ett år säger räddningschefen i Tjörns kommun. Stora mängder sjöfågel har drabbats och fågelcentraler arbetar med att tvätta dem rena. Saneringsarbetet har pågått dygnet runt(…)

Tjörn: Mer olja än befarat

Tjörn: Mer olja än befarat 0

Kustbevakningen rapporterar att man hittat mer olja i området norr om Kyrkesund. Mängden olja är alltså större än först befarat igår när saneringen inleddes. Utsläppet rubriceras nu som stort utsläpp. Oljan finns både i skärgård och på fastlandsstränder. Man har idag upptäckt vikar med mycket olja, och skadad sjöfågel. Dessutom har mindre mängder upptäckts väst(…)

Olja i Tjörns skärgård 0

Olja har flutit iland i Tjörns skärgård och upptäcktes igår torsdag. Både stränder och klippor påverkas. Kustbevakningen inledde sanering under torsdagskväll en och rapporterar att det mesta av oljan finns i ett område norr om Kyrkesund. Kustbevakningens flyg rapporterar att ingen olja syns ute till havs. Det är oklart hur mycket olja som flutit i(…)

Oljeutsläpp i Hamburgsund

Oljeutsläpp i Hamburgsund 0

Ett oljeutsläpp i Hamburgsund upptäcktes 25 augusti på eftermiddagen, inne i norra delen av sundet. Oljeutsläppet syntes på en sträcka av ett par hundra meter i sundet, strax norr om färjeförbindelsen över till Hamburgö. Räddningstjänsten lade ut länsor för att stoppa spridningen. Länsorna kommer att ligga kvar under helgen medan den ganska tunna oljan sugs(…)

30 sjömil långt oljebälte 0

Fartyget Godafoss som är under bogsering till Odense läcker olja. Oljebältet är nu 30 sjömil långt. Fartyget befinner sig sydväst om Göteborg och enligt nuvarande uppgifter fortsätter bogseringen. Det är oklart vilka insatser som görs ombord för att stoppa läckaget. Olja spridd över 30 sjömil Oljan finns från Göteborgs södra skärgård ända upp till norska(…)

Oljeläckage längs Bohuskusten och vid Koster 0

Godafoss har läckt olja under hela bogseringen från Norge längs med Bohuslän enligt rapporter från Kustbevakningen kl 1430 idag. Överflygning visar en oljestrimma längs hela kusten, och den väntas nå land inom ett dygn. Närmast är den utanför Ursholmen (Koster) där oljeklumparna är 5 nautiska mil från land. Kustbevakningens KBV051 är på väg för att starta oljesanering, utanför Göteborg. Fartyget arbetade även på grundstötningsplatsen. Övriga svenska enheter som deltog är just nu ur trafik och städas från oljearbetet.

Godafoss nu loss och på väg till hamn 0

Godafoss är loss från grundet i Hvalerskärgården i Kosterhavets nationalpark och kommer att bogseras i hamn på norska sidan. När containerlasten plockats av fartyget lossade det från grundet. Saneringsarbetet har gått bra, och oljelänsor sattes snabbt runt fartyget. Räddningsinsatsen bedöms som mycket lyckad och grundstötningen har fått små konsekvenser jämfört med den potentiella faran med två(…)

Isen försvårar arbetet kring Godafoss 0

Arbetet kring grundstötta Godafoss i Kosterhavets nationalpark fortsätter. Isen har nu tjocknat och försvårar arbetet med att få upp oljan i länsorna.

Oljeläckage i Kosterhavets nationalpark 0

text kommer

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...