Fartyg

Ruttplanering kan förebygga sjöolyckor

Ruttplanering kan förebygga sjöolyckor 0

Fartygsolyckor till sjöss inträffar tack och lov sällan. När de inträffar får de stora konsekvenser, som olyckan med kryssningsfartyget Costa Concordia utanför den italienska kusten. Dagens övervakningssystem för sjöfarten medger bara avläsning av ett fartygs kurs och fart i realtid, inte dess planerade färdplan. Ett naturligt nästa utvecklingssteg är därför att fartygens planerade färdplan blir(…)

Säkrare sjöfart i Öresund

Säkrare sjöfart i Öresund 0

Nytt rapporteringssystem för sjöfart gör Öresundstrafiken säkrare. 1 september 2011 invigdes Soundrep, ett rapporteringssystem som innebär att alla fartyg som passerar mellan Sverige och Danmark ska rapportera sin position och sin tänkta rutt genom Öresund. Fartygen följs sedan av operatörer från den svensk-danska sjötrafikinformationscentralen (Sound VTS) i Malmö. Bättre skydd för fartyg och natur Beslutet om att(…)

30 sjömil långt oljebälte 0

Fartyget Godafoss som är under bogsering till Odense läcker olja. Oljebältet är nu 30 sjömil långt. Fartyget befinner sig sydväst om Göteborg och enligt nuvarande uppgifter fortsätter bogseringen. Det är oklart vilka insatser som görs ombord för att stoppa läckaget. Olja spridd över 30 sjömil Oljan finns från Göteborgs södra skärgård ända upp till norska(…)

Oljeläckage längs Bohuskusten och vid Koster 0

Godafoss har läckt olja under hela bogseringen från Norge längs med Bohuslän enligt rapporter från Kustbevakningen kl 1430 idag. Överflygning visar en oljestrimma längs hela kusten, och den väntas nå land inom ett dygn. Närmast är den utanför Ursholmen (Koster) där oljeklumparna är 5 nautiska mil från land. Kustbevakningens KBV051 är på väg för att starta oljesanering, utanför Göteborg. Fartyget arbetade även på grundstötningsplatsen. Övriga svenska enheter som deltog är just nu ur trafik och städas från oljearbetet.

Godafoss nu loss och på väg till hamn 0

Godafoss är loss från grundet i Hvalerskärgården i Kosterhavets nationalpark och kommer att bogseras i hamn på norska sidan. När containerlasten plockats av fartyget lossade det från grundet. Saneringsarbetet har gått bra, och oljelänsor sattes snabbt runt fartyget. Räddningsinsatsen bedöms som mycket lyckad och grundstötningen har fått små konsekvenser jämfört med den potentiella faran med två(…)

Isen försvårar arbetet kring Godafoss 0

Arbetet kring grundstötta Godafoss i Kosterhavets nationalpark fortsätter. Isen har nu tjocknat och försvårar arbetet med att få upp oljan i länsorna.

Oljeläckage i Kosterhavets nationalpark 0

text kommer

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...