Kosterhavets nationalpark

Naturum Kosterhavet invigs

Naturum Kosterhavet invigs 0

Nationalparkens Naturum är nu färdigbyggt och invigs 15 december. Här ser du programmet. Samma dag öppnas byggnaden för allmänheten. De senaste två somrarna har ett tillfälligt Naturum på Nordkoster används, i väntan på att planering och bygge av Kosterhavets nya Naturum skulle stå klart. Nationalparken invigdes 090909 och målsättningen har hela tiden varit att inviga(…)

Nationalparken firar tre år

Nationalparken firar tre år 0

Kosterhavet är Sveriges första marina nationalpark. Den 9 september är det tre år sedan parken invigdes och det firas ordentligt hela helgen 8-9 september. I nationalparken finns hela 12 000 arter, hälften under ytan och hälften på land. I kajaken upplever du djurlivet på nära håll och paddlingen är underbar med smala och grunda passager,(…)

Entré Rossö

Entré Rossö 0

Entré Rossö är en av fem entréer till Kosterhavets nationalpark, och den första att stå klar. Har du inte varit uppåt kusten det senaste året så har mycket hänt kring Kosterhavet, den marina nationalparken. Kosterhavets nationalpark tillsammans med Ytre Hvaler nationalpark (angränsande vattenyta) innehåller tillsammans mer än 6000 arter under ytan, och lika många på(…)

30 sjömil långt oljebälte 0

Fartyget Godafoss som är under bogsering till Odense läcker olja. Oljebältet är nu 30 sjömil långt. Fartyget befinner sig sydväst om Göteborg och enligt nuvarande uppgifter fortsätter bogseringen. Det är oklart vilka insatser som görs ombord för att stoppa läckaget. Olja spridd över 30 sjömil Oljan finns från Göteborgs södra skärgård ända upp till norska(…)

Oljeläckage längs Bohuskusten och vid Koster 0

Godafoss har läckt olja under hela bogseringen från Norge längs med Bohuslän enligt rapporter från Kustbevakningen kl 1430 idag. Överflygning visar en oljestrimma längs hela kusten, och den väntas nå land inom ett dygn. Närmast är den utanför Ursholmen (Koster) där oljeklumparna är 5 nautiska mil från land. Kustbevakningens KBV051 är på väg för att starta oljesanering, utanför Göteborg. Fartyget arbetade även på grundstötningsplatsen. Övriga svenska enheter som deltog är just nu ur trafik och städas från oljearbetet.

Godafoss nu loss och på väg till hamn 0

Godafoss är loss från grundet i Hvalerskärgården i Kosterhavets nationalpark och kommer att bogseras i hamn på norska sidan. När containerlasten plockats av fartyget lossade det från grundet. Saneringsarbetet har gått bra, och oljelänsor sattes snabbt runt fartyget. Räddningsinsatsen bedöms som mycket lyckad och grundstötningen har fått små konsekvenser jämfört med den potentiella faran med två(…)

Isen försvårar arbetet kring Godafoss 0

Arbetet kring grundstötta Godafoss i Kosterhavets nationalpark fortsätter. Isen har nu tjocknat och försvårar arbetet med att få upp oljan i länsorna.

Oljeläckage i Kosterhavets nationalpark 0

text kommer

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...