Etikettarkiv: Bornö

Skogsavverkning på Bornö

60 hektar barrskog ska avverkas i naturreservatet Stora Bornö i Gullmaren, med start i mitten av augusti 2012.

Stora Bornö är Gullmarsfjordens största ö och blev naturreservat våren 2012 (enligt Länsstyrelsens nyhetssida). På ön finns omfattande barrskog och Munkedal Skog AB bedriver skogsbruk på ön.

Stora Bornö, Gullmarsfjorden, paddling

De bohuslänska kustlövskogarna är idag bara rester av en tidigare vanlig naturtyp. Avskogning, granplantering och andra åtgärder har trängt tillbaka lövskogarna och de arter som var knutna till dessa. På Stora Bornö finns fortfarande ett 40-tal rödlistade arter kvar, de flesta knutna till lövskogarna. Ett exempel är grå taggsvamp som bara finns på 20 ställen i Sverige.

Nu startar Länsstyrelsen ett avverkningsprojekt tillsammans med skogsbolaget. 60 hektar barrskog ska avverkas för att ge utrymme för den lövskog som finns kvar på ön.

– Vi gör dessa insatser i samverkan med markägaren för att på sikt ge jättelaven och norskoxeln och andra arter möjligheter att överleva och sprida sig, säger Lennart Olsson på Länsstyrelsens naturvårdsenhet. De ädellövskogsrester som finns kvar på ön räcker inte för att skapa goda livsmiljöer för arter som idag är hårt trängda och i några fall starkt hotade. Genom att avverka barrskogen ger vi plats för lövskogen att växa. Tanken är att den existerande skogen ska vara en kärna som sedan  får växa sig större. Den fulla effekten ser våra barnbarn.

– Bohuslänsk lövskog är sällsynt idag, men på Stora Bornö finns små rester kvar av den gamla skogen, fortsätter han. Ön skonades när den stora avskogningen skedde under 1700-talet och trankokeriperioden, kanske för att den låg avlägset till. Nu börjar vi återställa 1600-talsmiljön.

Avverkningen kommer att pågå hela hösten och ske med skogsmaskiner, för att kunna utföras på rimlig tid. När den är avslutad återställs markskador och öns lastramp tas bort. Även vandringsleder planeras.

Stora och Lilla Bornö ligger långt in i Gullmaren och är fina att paddla runt. Stora Bornö är en hög, skogklädd ö känd för sin forskningstation, ett vattenfall populärt för isklättring och den fina utsikten från toppen.

Stora Bornö, Gullmarsfjorden, paddling

Forskningsstationen

 

Gåsö runt isfritt!

Israpport Lysekil och Gåsö 15 mars 2011

Isen ger sig bit för bit ute i skärgården. Nu är västsidan Gåsö äntligen isfri så att det går att paddla runt ön.

För en vecka sen gick det att paddla från Lysekil till södra änden av Gåsö, men inte vidare runt ön. Viken i söder var isfylld, sundet inte passerbart. Bukten på norränden Gåsö var då öppen i ytteränden, men strandviken isfylld. 

Så paddlade vi för tre dagar sen och då hade isen släppt från stranden i norr. Ett stort flak låg och flöt löst ute i viken och stranden var fikavänlig.

Flatholmen: viken på norra sidan Flatholmen har fortfarande is, även om mängden halverats på bara två veckor.

Inre Gullmaren: Från Finsbo-Skår-färjan och inåt är det fortfarande isen som regerar. För första gången sedan isen lade sig är det nu en isfri bit innanför färjan. Den växer saxa, samtidigt som skridskoåkarna fortfarande skrinnar inne vid Bornö.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...