Kajak på bil

Lasta kajak på biltaket och transportera kajaken till andra ställen att paddla på. Tips och råd för att lasta kajaken rätt får du här. Olika transportsystem för paddling och hur du får kajaken på biltaket ensam.

Detta är ett kapitel som många paddlingsböcker har missat, trots att de flesta paddlare förr eller senare upptäcker tjusningen med att flytta kajaken till nya paddlingsvatten. Inte minst när prognosen innebär en ofrivillig vilodag på hemmaorten. Redan innan du blivit kajakägare kan du behöva veta hur den ska lastas – om du lånat, hyrt eller använder en klubbkajak/föreningskajak.

Det finns flera olika fästanordningar / transportsystem för kajak. Du kan också välja mellan att frakta kajaken i normalläge (paddlingsläge) eller i sidoläge. Har du glasfiberkajak och ska frakta den långt rekommenderas sidoläge för att fördela vikten längs kajakens starkaste punkt.

Är ni två som bär kajaken så bär den helst med en hand under för och akter istället för bara i bärhandtagen.  Bärhandtagens linor kan gå av och då ramlar kajaken i marken. Bär du ensam och har långt till bilen så använd en kajakkärra för att flytta kajaken. Bra också om du har långt till vattnet efter avlastning.

Kajak på biltak, lastning Thule

Kajak på biltak, Lastsystem Thule med fraktremmar. Kajakplacering.

Placering på taket

Lyft upp kajaken på biltaket. Placera kajaken så att den har jämnvikt över biltaket och inte ”tippar” när ni släpper kajaken. Då är vikten jämnfördelad på bilen. Ju längre ifrån varandra takräckena sitter, desto bättre. Försök placera kajaken rakt i längdriktningen, så minskar du sidotryck från vinden under körningen.

Använder du ett transportsystem som Thules, ställ in gummihållarna till rätt bredd för din kajak (lite bredare än du tror först, så att kajaken kommer ner ordentligt). Hållarna ska stötta kajaken, inte låsa fast den mellan sig. Det är remmarna som ska hålla kvar kajaken. Ställ också in lutningen på hållarna så att de stämmer för skrovet. Har kajaken skarpa slag kan lutningen vara olika på det främre och aktre paret av hållare. När du är klar, kontrollera igen att kajaken följer bilens längdriktning och inte ligger snett.

Surra kajaken på taket

Kajak på biltaket - transportsystem Thule

Transportsystem Thule. Lägg märke till hållarnas olika inställning på lutning.

Surra kajaken vid båda takräckena. Försök få remmarna att hamna framför och bakom sittbrunnen så att remmen får extra stöd av sittbrunnssargen. Lägg remmarna så de följer kajakens skrov hela vägen, undvik alltså att lägga remmen över en lucka. Spänn för hand, så att surrningen inte blir för hård. Dra åt så pass att remmen ligger spänd och hård mot kajakskrovet, men spänn inte i överkant. Säkra sedan linan nedanför spännet med en knop i remmen eller takräcket. Surra också en lina i fören ner till bilens front, om du har något att fästa linan i på bilen. Lägg linan om kajakens nos så motarbetar linan det uppåtgående lufttrycket. Denna lina ska inte spännas hårt, bara fästas så att den inte fladdrar under körning. Linan är inte livsnödvändig men är en bra säkerhetsåtgärd. Det finns exempel på takräcken som lossnat av starka vindkast, t. ex. i sidled, och då är det linan fram som hindrar kajakpaketet från att flyga iväg bakom bilen.

Spänt för hårt?

En glasfiberkajak kan få sprickor/ändrad skrovform om man spänner för hårt. En plastkajak kan bukta vid för hård surrning, men brukar bukta ut sig igen efter transporten. Det finns exempel på sittbrunnssargar som börjat läcka eller gått sönder efter för hård surrning. Undvik helst att använda spännband, som ofta innebär att man spänner åt för hårt. Kajakrapporten har ännu inte hört om någon kajak som slitit sig från sin surrning, däremot takräcken som lossat tillsammans med de två kajaker som satt på taket och flugit iväg på motorvägen.

Rätt linor för frakten

Använd helst platta fraktband som hör till ett kajaksystem, de har inga oskyddade metalldelar. Använder du vanligt fraktband utan skyddade metallbeslag så lägg tyg eller en svamp emellan så att kajaken inte skavs vid metallspännena.

Transportkapell

Använd gärna transportkapell på sittbrunnen så minskar luftmotståndet under transport, och du slipper regn in i sittbrunnen (i alla fall ett tag). Se till att säkra kapellet med en lina så stannar det kvar ombord även om det lossar.

Reflexväst

Jag brukar hänga en reflexväst i aktern. Det underlättar för bakomvarande bilister att bedöma avståndet rätt, är perfekt i köer och gör att jag ser kajakens slutpunkt när jag backar. Särskilt tacksam är reflexvästen när man surrat kajaken kvällen före avresa och bilen står gatuparkerad under natten. Däremot tveksamt om det följer transportreglerna eftersom västen inte är röd.

Transportregler

Lasten får sticka ut bakom bilen utan specialtillstånd, däremot inte framför bilen. Sen finns det regler för märkning om lasten sticker ut längd x och y. Kolla gällande regelverk på Transportstyrelsen.

Rätt bil för kajaktransport

Takräcke Thule

Metallrails för ökad säkerhet och bättre grepp

Ju mer av kajakens längd som är ovanför biltaket, desto större stabilitet. Därför har de flesta paddlare kombibilar med metallrails … och för att kombis rymmer mer prylar! Det går att använda en mindre bil också (men inte de minsta), se bara till att fästa takräckena så långt isär på bilen det går, och använd frontlina. Kolla också upp biltakets lastvikt. Det gäller också större bilar, om bilen ska frakta mer än en kajak samtidigt.

Tänk på

Att fraktband inte har obegränsad livstid. Byt ut dem efter några år.

Läs också:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *